Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgüt Kültürü Perspektifi ile Stratejik Yönetim
(Strategic Management with Organizational Culture Perspective )

Author : Benan KURT YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1006-1011
164    63


Summary

Bu çalışmanın amacı örgütler için büyük önem taşıyan stratejik yönetim faaliyetine örgüt kültürünün etkisi bağlamında dikkat çekmekTir. Nitekim küresel ekonomi örgütler arasında rekabeti arttırırken, örgüt içinde ortak bir yolun ve zihnin önemini de ortaya koymaktadır. Örgütün rekabet gücünü arttırması ve kendi içinde ortak bir zemin oluşturması ise, çalışanları ile bütünleşmesine bağlıdır. Bu ihtiyaç örgüt içinde paylaşılan değerlerin varlığını gerekli kılmaktadır. En basitinden en karmaşık olan örgüte kadar tüm örgütlerde var olan bu ortak değer “kültür” dür. Giderek artan rekabet ortamında varlıklarını sürdüren örgütlerin söz konusu ortamda yaşayabilmesi için üzerinde durmaları gereken bir diğer konu ise stratejik yönetimdir. Bu bağlamda öncelikle örgüt kültürü kavramı üzerinde durulmakta ve pekiştirilmiş bir örgüt kültürü ile elden edilen kazanımlar ifade edilmektedir. Daha sonra stratejik yönetim kavramı ele alınmakta ve işleyiş biçimi hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde örgüt kültürünün stratejik yönetimin işleyişi üzerindeki etkileri ele alınarak, örnekler verilmektedir . Sonuç bölümünde ise örgütün strateji seçiminin örgüt kültürü ile olan ilişkisinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunarak çalışma tamamlanmıştır.Keywords
Örgüt Kültürü, Strateji, Stratejik Yönetim

Abstract

The purpose of this study is to draw attention to the strategic management activity, which is of great importance for organizations, in the context of the impact of organizational culture. While the global economy increases competition among the organizations, it also reveals the importance of a common path and mind within the organization. The fact that the organization increases its competitiveness and creates a common ground within itself depends on its integration with its employees. This necessity requires the existence of shared values within the organization. This common value that exists in all organizations from the simplest to the most complex organization is "culture". Another issue that organizations that maintain their existence in an increasingly competitive environment should focus on is the strategic management. In this context, firstly, the concept of organizational culture is emphasized and the gains obtained through a reinforced organizational culture are expressed.Then, the concept of strategic management is discussed and information is given about the way it works. In the third section, examples are given by considering the effects of organizational culture on the functioning of strategic management. In the conclusion part, the study was completed by making suggestions about what should be considered in the relation of the strategy choice of the organization with the organizational culture.Keywords
Organizational Culture, Strategy, Strategic Management

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri