Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişim Özelliklerine Bağlı Olarak Çocukta Sözlü Mizah Anlayışı
(Verbal Sense Of Humor In Children Is Depending On Characteristic Development )

Author : Filiz KESKİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 869-886
166    63


Summary

İnsan söz, hareket ve biçim açısından çeşitli şekillerde uyumsuz olarak algıladığı şeylere gülmektedir. Uyumsuzlukla karşılaşma ve uyarılma anından, gülme ile sonuçlanan ana kadar insan bilişsel ve duygusal bir çaba içindedir. Çocuğu hedef alan sözlü mizahta ise çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimine paralel olarak dil düzeyi ve kavram bilgisi önemli rol oynamaktadır. Özellikle zıt kavramlar, karşıtlıklar, mecazlar, benzetmeler, deyimler, uyaklı sözler, yalanlar, ironiler, fıkra ve bilmeceler çocuk mizahında çocuğun bulunduğu yaş evresine uygun şekillerde kullanılabilirler. Çocuklar kendi aralarında argo, müstehcen ve “tuvalet esprileri” olarak adlandırılan mizaha fazlasıyla ilgi göstermektedirler. Ancak kitap ve televizyon gibi sözsel, görsel ve işitsel mecraların içeriklerinden sorumlu olan denetleyiciler, “çocuğu korumaya yönelik” bir refleksle bu türden mizahı kullanmamaktadırlar. Mizahı anlamlandırma süreci bilişsel ve duygusal bir süreç olduğundan, ilk olarak çocuk mizahının bilişsel ve duygusal zekâ temelinde işleyişi üzerinde durulmuştur. Özellikle çocuk tiyatrosu ve çocuk yazını mecralarında ürünler verecek olanlara ipuçları sunmayı amaçlayan bu çalışmada, mizahın sözlü formu ele alınmış; dolayısıyla çocukta gelişim evrelerine bağlı olarak dil kazanımları incelenmiştir. Çocuğun dil kazanımlarının hangi türden sözlü mizah için ne ölçüde yetkinlik sağladığı tartışılmıştır.Keywords
çocuk, mizah, sözlü mizah

Abstract

Human laughs at what he perceives as incompatible in various ways in terms of word, movement and form. From the moment of confrontation and arousal to the moment that results in laughter, people are in a cognitive and emotional effort. In verbal humor targeting the child, language level and conceptual knowledge play an important role in parallel with the child's cognitive and emotional development. Especially opposite concepts, opposites, metaphors, metaphors, idioms, rhyme words, lies, irony, jokes and riddles can be used in child humor in a manner suitable for the age stage of the child. Children are more interested in humor, which is called slang, obscene and “toilet jokes” among themselves. However, supervisors who are responsible for the content of verbal, visual and audio media, such as books and television, do not use this kind of humor with a "child protection" reflex. Since the process of making sense of humor is a cognitive and emotional process, the functioning of child humor on the basis of cognitive and emotional intelligence is first emphasized. In this study, which aims to present clues to those who will produce products especially in children's theater and children's literature, the verbal form of humor was handled; Therefore, language acquisitions in the child were examined depending on their developmental stages. The extent to which the child's language acquisitions provide competence for which type of oral humor is discussed.Keywords
child, humor, verbal humor

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri