Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkistan Tarihinde Müslüman Moğol Hükümdar: Tarmaşirin Han Ve Döneminin Değerlendirilmesi
(Muslim Moğol Government In The History Turkistan: Period Of Tarmasirin Khan )

Author : Orhan ÇİNAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 902-906
163    62


Summary

Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın 1227 yılında ölümünün ardından fethettiği topraklarının üzerinde ardılları olarak bir takım siyasi yapılanmalar ortaya çıktı. Bunlar arasında Deşt-i Kıpçak’ta Altın Orda, İran’da İlhanlılar, Çin ve Moğolistan’ın bir kısmında Kubilay Hanlığı ve Orta Asya ile Maveraünnehir coğrafyasında Çağatay Hanlığı bulunmaktaydı. Bu siyasi yapılanmaların hepsi de Cengiz Han’ın oğulları ve torunları tarafından oluşturuldu. Çağatay Hanlığı Cengiz Han’ın ikinci oğlu tarafından kurulan bir hanlıktı ve XIII. Yüzyılın ikinci yarısına kadar bağımsız hareket edemeyen Karakurum’dan emir alan hatta ülke topraklarının idaresi bile Karakurum’dan atanan valiler tarafından yönetilen bir siyasi oluşumdu. Zamanla İslam kültürünü benimseyen hanlık Tarmaşirin Han’dan itibaren Moğol yasalarının yerine Şer’i kuralları benimsemişti. Böylece Tarmaşirin Han, hanlık içinde yeni bir düzen kurarak hem kendi sonunu hazırlamış hem de hanlığın parçalanmasının yolunu açmıştı.Keywords
Çağatay, Moğol, Orta Çağ, Türkistan.

Abstract

After the death of Genghis Khan, the founder of the Great Mongolian Empire, after his death in 1227, a number of political structures emerged as his successors. These included Altınorda in Deşt-i Kıpçak, İlhanlılar in Iran, Kubilay Khanate in China and Mongolia, and Chagatay Khanate in Central Asia and Maveraunnehir. All of these political structures were created by the sons and grandchildren of Genghis Khan. Çağatay Khanate was a khanate founded by the second son of Genghis Khan and XIII. Until the second half of the century, it was a political formation that was commanded by the governors, who took orders from Karakurum, which was unable to act independently, even the administration of the country's lands was appointed from Karakurum. The Khanate, which adopted the Islamic culture over time, adopted the rules of Şer instead of the Mongol laws since Tarmasir Khan. Thus, Tarmaşirin created a new order within the Khan khanate and prepared both his own end and opened the way to the fragmentation of the Khanate.Keywords
Caghatai, Mongolian, Middle Asia, Turkestan.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri