Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation Of Superstitious Belief Based Purchasing Behavior With The Perspective Of The Theory Of Planned Behavior: A Research On Young Consumers
(Batıl İnanca Dayalı Satın Alma Davranışının Planlı Davranış Teorisine Dayalı Olarak İncelenmesi: Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma )

Author : İbrahim BOZACI  & Tülin DURUKAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 892-901
164    66


Summary

Pazarlama literatüründe batıl inanışa dayalı tüketici davranışları etkileyen faktörleri inceleyen araştırmalar son derece azdır. Bu araştırmada, batıl inanışa dayalı tüketici davranışları öncelikle ilgili literatür yardımıyla incelenmektedir. Ardından batıl inanışa dayalı satın alma davranışını etkileyen faktörler, Planlı Davranış Teorisi’ne (PDT) dayalı olarak lisans öğrencilerinden elde edilen birincil veriler yardımıyla irdelenmektedir. Araştırma sonucunda PDT’nin batıl inanışa dayalı satın alma davranışını açıklamada kullanılabilecek bir teori olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre batıl inanışa dayalı satın alma niyeti, batıl inanışa dayalı satın alma niyetini etkilemektedir. Batıl inanışa dayalı satın alma niyeti ise, batıl inanışa dayalı satın almaya yönelik olumlu tutum başta olmak üzere algılanan kontrol ve göreli norm değişkenlerinden etkilenmektedir. Son olarak araştırma bulguları tartışılmakta ve işletmelere önerilerde bulunulmaktadır.Keywords
Batıl İnanış, Kültür, Satın Alma, Planlı Davranış Teorisi

Abstract

There are only a few studies examining the factors affecting superstitious belief based consumer behaviours in marketing literature. In this research, consumer behaviors based on superstitious beliefs are examined primarily with the help of related literature. Then, factors affecting superstitious belief based purchasing behavior are examined with the help of primary data obtained from undergraduate students based on the Theory of Planned Behavior (TPB). As a result of the research, TPB has been found to be a theory that can be used in explaining superstitious belief based purchasing behavior. Accordingly, superstitious belief based purchasing intentions affect the superstitious belief based purchasing at a high level. Superstitious belief based purchasing intention is affected by perceived control and relative norm variables, particularly positive attitude towards superstitious belief based purchasing. Finally, research findings are discussed and recommendations are made for businesses.Keywords
Superstitious Belief, Culture, Consumer, Purchasing, the Theory of Planned Behavior

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri