Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Flipped Classroom Model in Education
(Eğitimde Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Modeli )

Author : Özgür EROĞLU  & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 887-891
255    123


Summary

Sanayi devriminden bu yana hayatın çoğu aşamasında köklü değişimler meydana gelmiştir. Bilimsel ve Teknoloji alanındaki gelişimler ekonomik ve sosyal alanda değişimlere neden olmuştur. Son iki yüz yılda her alanda köklü değişimler olmasına rağmen eğitim konusunda çoğunlukla halen aynı yöntemler kullanılmaya devam edilmektedir. Şöyle ki öğretmen merkezli, ödev ağırlıklı sistem halen çoğunlukla kullanılmaktadır. Teknoloji ile iç içe olan, sosyal ağları iyi kullanan öğrencilerin bilgi çağında, Web 2.0 tabanlı uygulamalarla derse katılımlarının artırılacağı, derslerin programdaki hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada hem teknolojiyi kullanan hem de öğrenciye sorumluluk vererek dersi sahiplenmesi sağlayan eğitim yöntemlerinden biri olan “ters-yüz edilmiş sınıf” modeline yer verilmiştir.Keywords
Ters-yüz sınıf, Eğitim Yöntemleri, Web 2.0 uygulamaları

Abstract

Significant changes have occurred in most stages of life since the industrial revolution. The developments in the field of Scientific and Technology caused changes in the economic and social fields. Although there have been radical changes in every field in the last two hundred years, the same methods still continue to be used in education. Namely, teacher-centered, homework-based system is still used mostly. In the information age of students who are integrated with technology and who use social networks well, it is thought that their participation in the course will be increased with Web 2.0-based applications, and the lessons will contribute to reaching the goals of the program. For this reason, in this study, the “flipped classroom” application, which is one of the educational methods that uses technology and provides responsibility for the student, is included.Keywords
Flipped classroom, Education Methods, Web 2.0 applications

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri