Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Altı Sigma Yaklaşımı Ve Hemşirelik
(Six Sigma Approach And Nursing )

Author : Merve ÖZLÜ  & Aysun TÜRE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 647-655
    


Summary

Giderek artan rekabet şartlarında ayakta kalmaya çalışan organizasyonlar etkin, iyi, kullanışlı bir stratejik yönetim felsefesini benimsemek ve faaliyetlerine yansıtmak durumundadır. Son yıllarda literatür alanında ilginin oldukça arttığı ve işletmelerde stratejik yönetim aracı olarak kullanılan Altı Sigma Yaklaşımı, işletmelerin “işi veya hizmeti, rakiplerinden daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli yapmak” amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı güçlü bir anahtar konumunda bir yaklaşımdır. Günümüzde pek çok firmanın bir bakıma yönetim anlayışı haline gelen Altı Sigma yaklaşımı, organizasyonlardaki mevcut problemleri çözmek, kaliteli yeni ürün ve süreçler tasarlamak için oluşturulmuş bir yönetim felsefesi olarak tanımlanmaktadır. İmalat organizasyonları için, kaliteyi iyileştirirken, maliyeti düşürmek ve daha az kaynak ile üretim hacmini artırmayı sağlayan bu yaklaşım, hizmet organizasyonları için ise; işin süresini azaltma ve müşteri memnuniyetini artırma ihtiyacına cevap niteliğinde olduğundan dolayı oldukça önemlidir. Bir hizmet organizasyonu olarak iyi bir örnek olan sağlık organizasyonlarında, sağlık bakım maliyetlerinin artışı, sağlık hizmetlerinden memnuniyetin azalması gibi sorunların varlığı, sağlık hizmetlerindeki yönetim yaklaşımının önemini ortaya koymaktadır. Sağlık hizmet sunumunda çoğunluğu oluşturan profesyonel hemşirelik mesleği, sürekli gelişmeye açık ve kalite odaklı bir örgüt kültürü geliştirmek için kullanılan Altı Sigma yaklaşımının, uygulamaya konmasında oldukça önemli bir rolde bulunmaktadır.Keywords
Altı Sigma, Kalite, Sağlık Organizasyonları, Hemşirelik

Abstract

Organizations trying to survive in increasingly competitive conditions must adopt an effective, good, useful strategic management philosophy and reflect it on their activities. The Six Sigma Approach, which has been growing in the field of literature in recent years and used as a strategic management tool in businesses, is a strong key position that companies use to achieve their goals of “doing business or service faster, higher quality and more efficient than their competitors”. The Six Sigma approach, which has become a management approach of many companies today, is defined as a management philosophy created to solve existing problems in organizations and to design new quality products and processes. This approach, which enables the production organizations to improve the quality while decreasing the cost and increasing the production volume with less resources, is for service organizations; It is very important because it is the answer to the need to reduce the duration of the work and increase the customer satisfaction. In health organizations, which are a good example as a service organization, the existence of problems such as increased health care costs and decreased satisfaction with health services reveals the importance of the management approach in health services. The professional nursing profession, which constitutes the majority in the provision of health services, plays an important role in the implementation of the Six Sigma approach, which is used to develop a quality-oriented organizational culture.Keywords
Six Sigma, Quality, Health Organizations, Nursing

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri