Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Obezitenin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Obesity In Anthropological Perspective )

Author : Sema İŞLER  ; Fırat KOÇ & Vahdet ÖZKOÇAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 639-646
    


Summary

Bu çalışmada küresel bir sağlık sorunu olan obezitenin evrensel tanımları, sınıflandırılması ve sınıflandırma ölçütlerine yönelik literatürün taranması ile obezitenin önlenmesi ve kontrol altına alınarak tedavi edilmesine yönelik çıkarımlar yapılması amaçlanmıştır. Çalışma uluslararası literatürün ve lisansüstü tez çalışmalarının değerlendirilmesi ve derlenmesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Obezite çok çeşitli hastalıklara yol açan ve tedavi edilebilir/önlenebilir bir sağlık sorunudur. Bu bağlamda, obezitenin değerlendirilmesine yönelik antropometrik değerlerin belirli aralıklarla ölçülerek e-nabız veri tabanına kaydedilmesi ve kişiye özel doğru diyetin teşvik edilmesi toplum sağlığı bakımından son derece önemli ve belirleyicidir.Keywords
Obezite, e-nabız, antropometrik ölçümler, beslenme.

Abstract

In this study, it is aimed to make inferences about universal definitions of obesity which is a global health problem, its classification and literature review for classification criteria, and to prevent and control obesity. The study was carried out by the method of evaluating and compiling international literature and postgraduate thesis studies. Obesity is a treatable / preventable health problem that causes a wide range of diseases. In this context, it is extremely important and determinant in terms of public health to measure the anthropometric values for the evaluation of obesity at certain intervals and record them in the e-pulse database and encourage the right personalized diet.Keywords
Obesity, e-plus, anthropometric measurements, nutrition.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri