Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
(Student Opinions On The Use Of Technology In Science Course )

Author : Eser ÜLTAY  & Ahmet Polat YAZICIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 587-598
    


Summary

Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıflarda fen bilimleri dersinde teknoloji kullanımının derse olan etkisinin öğrenci görüşlerine bağlı olarak belirlenmesidir. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan sekiz temel sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle toplanmıştır. Veriler gerekli indirgemeler yapıldıktan sonra tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler neticesinde öğrencilerin derslerde teknoloji kullanımına olumlu baktıkları, ders anlatımında öğretmenlerin teknolojiden yararlandığı ve yararlanmaya devam etmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ancak konular anlatılırken deneylere daha fazla yer verilmesi gerektiği ve uygulamalı ders işlenmesi arzusu da öğrencilerle yapılan mülakat sonucunda tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda, okulların laboratuvar malzemeleri eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerle uygulamalı eğitim yapılması ve drama (canlandırma) yöntemlerinden faydalanılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Fen bilimleri dersi, öğrenci görüşleri, teknoloji kullanımı, teknolojik araçlar

Abstract

The purpose of this study was to identify the effect of using technology in secondary school 8th grade science classes based on students’ opinions. Employing a case study approach, the data for the study were gathered by semi-structured interview questions involving eight fundamental questions prepared by the researchers. After having done the necessary reductions, the data were presented in tables. With the obtained data, it was found that the students perceived the use of technology in classes positively, that the teachers used technology in the teaching, and that they should continue doing so. Yet, through the interviews, it was seen that students wished more experiments should have been done while being taught and that teaching was done in a practical/applied manner. By these findings, recommendations were made about points like remedying the deficiencies in laboratories in schools, teaching students in a practical/applied manner and using drama methods.Keywords
Science course, student opinions, use of technology, technological tools

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri