Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çevrimiçi Yorumların Davranışsal Niyete Etkisi: Google Haritalar Örneği
(Intuitive Effect Of Inline Comments On Behavioral Intent: The Sample Of Google Maps )

Author : Bilal ERDEM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 357-364
253    146


Summary

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisi ile tüketici istek ve beklentileri sürekli olarak değişim göstermektedir. Ticaretin ve pazarlamanın da dijitalleşmesiyle işletmeler daha fazla kişiye erişim sağlama olanağı bulmuştur. Potansiyel müşteri konumunda olan insanlar ise, bir ürünü satın almadan önce o ürünü daha önce deneyimleyen kişilerin görüşlerini aktardığı çevrimiçi yorumların yer aldığı mobil uygulamalardan yararlanarak en doğru seçimi yapmaya çalışmaktadırlar. Yapılan bu araştırmanın amacı, çevrimiçi yorumların, yiyecek- içecek işletme tercihlerine etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler SPSS analiz programıyla analiz edilmiş, sonuçlar alanyazındaki çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.Keywords
Çevrimiçi Yorumlar, Davranışşsal Niyet, Google Haritalar

Abstract

With the development of technology and globalization, consumer demands and expectations are constantly changing. Trade, marketing, etc. With its digitalization, institutions have provided access to more people. On the other hand, people who are potential customers try to make the right choice by using mobile applications with online reviews where the people who have previously experienced the product share their opinions. The purpose of this research is to intuitively measure the impact of online comments on food and beverage business preferences. In order to obtain data in the research, a survey technique was applied to Selçuk University students. The data obtained from the surveys were analyzed with the SPSS analysis program and the results were compared with the studies in the literature.Keywords
Online Reviews, Behavioral Intent, Google Maps

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri