Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1927 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE AĞRI (KARAKÖSE) NÜFUSU
(1927 CENSUS RESULTS BY AGRI (KARAKÖSE) POPULATIOUN )

Author : Şahin YEDEK  & Savaş SERTEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 118-128
350    380


Summary

Devletler kalkınma projelerini hazırlarken, doğal kaynaklarını, sermaye birikimlerini ve o devletin sınırları dâhilinde ki halkın nüfus özelliklerini göz önünde bulundururlar. Bu verilerden belki de en önemlisi mevcut nüfusun özellikleridir. Çünkü nüfus özellikleri devletlerin, yatırımlarını neye göre yapması gerektiği ve toplumdaki bireylerin gelişimi için ne gibi tedbirler alması gerektiği konusunda bilgiler vererek, uluslararası gelişimlerini sistematik bir şekilde sürdürmesini sağlarlar. 1927 yılında gerçekleştirilen nüfusu sayımı için 1926 yılında nüfus sayım kanunu çıkarılmıştır. Yine aynı yıl İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Belçikalı Camilla Jacquart kurumun başına getirilmiştir. 28 Ekim 1927 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet’inin ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Sayım süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. 28 Ekim 1927’de gerçekleştirilen ilk nüfus sayımı, hem süregelen modernleşmenin hem de nüfus büyüklüğüne dayanan gücün bir göstergesiydi. Bu sayım sonucunda Ağrı nüfusu 68,850 kişi olarak tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca okur- yazar sayısı, yaş grupları, inanç, anadiller, meslek grupları, özürlü nüfusu, medeni hal, doğum yerleri gibi konular ele alınmıştır.Keywords
Ağrı, 1927 Nüfus Sayımı, Türkiye, Nüfus, İstastistik.

Abstract

States in creating evelopments projects, natural resources, capital accumulation, and that even the boundaries of the state-owned the demographic characteristic of the population are considered, Because the population in the characteristic of the states, investments tools, more rational use what according to the must do and the society that the individuals fort he development of what such measures should take in the data provided, the nation’s development of a systematic sustanability in line to continue provide. The population census law was enacted in 1926 for the population census carried out in 1927. The same year, the Directorate General of Statistics was established and Belgian Camilla Jacquart was appointed to the office. In the October 28, 1927 conducted the first census of the Republic of Turkey. During the counting, a ban on going out was applied. The first census carried out on October 28, 1927 was a demonstration of both continuing modernization and population-based strength. As a result of this census, Ağri population was determined as 68,850 persons. The study also covered issues such as the number of readers, age groups, beliefs, mother tongue, occupational groups, disabled population, marital status, birth place.Keywords
Agri, 1927 Census, Turkey, Population, Statistics

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri