Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Searching Tito Between Myth And Reality: A Short Criticism Of Tito I Ja Movie
(Tito’yu Mit ve Gerçek Arasinda Aramak: Tito ve Ben Filmine Ilişkin Kisa Bir Kritik )

Author : Yiğit Anıl GÜZELİPEK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 84-90
204    86


Summary

Günümüzde sinema endüstrisi politikanın doğal bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı filmler devletlerin ulusal tezlerinin yayılması için bir araç olarak kullanılırken; bazı filmlerde tarihsel bir olayı veya şahsiyeti yeniden hatırlatma misyonunu yüklenmektedir. Bu bağlamda, 1990’ların hemen başlarında Yugoslav film endüstrisinin odak noktası Yugoslavya’nın çöküş sürecini önleyici çözüm reçeteleri geliştirmek olarak görünmektedir. Şüphesiz ki Yugoslavları bir arada tutma amaç doğrultusunda kullanılabilecek en rasyonel enstrüman Tito miti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir Yugoslav film klasiği olan Tito I Ja (Tito ve Ben-1992) bu amaç doğrultusunda hazırlanmış ve odak noktasına Tito’yu yerleştirmiş olan özellikle de o dönemde ortaya çıkmaya başlayan Sırp-Hırvat gerginliğini önlemeyi amaçlayan politik içerikli bir sinema filmidir. Bu çalışma, Tito I Ja filmine eleştirel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın daha anlaşılabilir olması adına filmle ilişkin analizler o dönemde Yugoslavya’da meydana gelen olayların analizi ile birleştirilmiştir.Keywords
Josip Broz Tito, Tito ve Ben, Yugoslavya, Çatışma, Film Endüstrisi

Abstract

In the present day, film industry might be considered as a natural extension of politics. In some case movies aim to distribute the national thesis of states, while some movies might aim to remind a specific historic event or personality. In this context, the products of Yugoslav film industry in the very beginning of 1990’s was trying to find solution recites in order to prevent the dissolution of Yugoslavia. Needless to mention that according to this goal, the myth of Tito was most effective tool in order to keep the Yugoslavs together. A Yugoslav movie classic Tito I Ja (Tito and Me-1992) constructs a great example of politic sophisticated movie which gives aims to alarm the Yugoslav people in the focus of Tito and re-connect the broken relations with Serbs and Croats. This paper offers a critic approach to Tito I Ja movie by simultaneously analyzing the developments in Yugoslavia in the very beginning of 1990’s.Keywords
Josip Broz Tito, Tito and Me, Yugoslavia, Conflict, Film Industry

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri