Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Terör, Medya ve İnternet Sorunsalı
(The Problematics of Terrorism, Media and Internet )

Author : Yunus Emre TANSÜ   & Alper YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 202-210
    


Summary

Bütün terör örgütleri eylemleriyle toplumda korku, ümitsizlik ve panik yaratıp kendi çıkarları doğrultusunda siyasal düzenin kararlar almasını sağlayıp ve ideolojik amacına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplumu yaptığı eylemlerle bıktırarak psikolojik olarak çökertmeye çalışan terör örgütleri, toplumda oluşan devlete karşı güven eksikliğini de kullanarak devletin kendisine baş eğmesini hedefler. Günümüz dünyasında terör olayları basında önemli ölçüde yer alan ve gündemi oluşturan sorunlardan biridir. Terör olayları gündemi oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda toplumları yönlendirmekte ve toplumların düşüncelerine şekil vermektedir. Medya bu yönlendirme ve şekil verme noktasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, elinde bulundurduğu her türlü imkânla, yaşanabilecek muhtemel süreçlerin gerçek bir senaristi ve yönetmeni olabilmektedir. Terörü hassas bir toplum ile düşündüğümüzde, eğer medya ahlaki ve yasal sınırlayıcılara sahip değilse, ortaya çıkacak sorunlar yumağı da oldukça belirsiz ve karanlık olmaktadır. Ancak şu da eklenmelidir ki, doğru ve objektif olarak sunulan haberler izleyicilerde olumlu etkiler yaratmakta, terörün çirkin yüzü gün yüzüne çıkmakta ve bu tür eylemlere karşı kitlesel bir direnç meydana gelmektedir. Günümüzde terör örgütlerinin medyanın işleyişini çok iyi anladıkları ve eylemlerini bu mantığa göre gerçekleştirdikleri söylenebilir. Son yıllarda küresel ve yerel ölçekte gerçekleştirilen terör eylemlerinde daha çok medyanın kolay görüntü alabileceği ve haber bültenlerine koyabileceği bir zaman diliminin seçildiği dikkati çekmektedir. Kitle iletişim araçları terör olaylarını servis ederken, etik değerlere dikkat etmeli; terör olayları nedeniyle mevcut demokratik sistemin yara aldığını haberlerde özellikle vurgulamalıdır. Terör eylemlerinin meşru, demokratik ve şiddet olmadan kamuoyu tepkileriyle önüne geçilebileceğinin altını çizen bir yayın politikası izlemelidirler. Basın kuruluşları böylece ellerindeki gücü sorunların çözülmesi için kullanmış olacaklardır. Ayrıca terör örgütleri propagandayla doğar ve propagandayla varlıklarını devam ettirirler. Terör örgütleri propagandaları için yakın zamanda gazete, dergi, radyo ve hatta televizyonu yaygın olarak kullanırken. Günümüz dünyasında daha çok interneti kullanmaya başlamışlardır. Gelişen teknoloji ve sosyal medya, terör yapılanması içerisindeki unsurlarca da etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. İnternetin günlük hayatın bir parçası olması, kolay erişim ve kimliğin kolayca gizlenebilmesi terör örgütlerini cezbetmiştir. Son dönemlerde geleneksel medyaya göre daha etkili olan sosyal medya, terör örgütleri tarafından propaganda, elaman temini, bağış toplama, araştırma, planlama ve koordinasyon gibi örgüte fayda sağlayacak şekilde kullanılarak insanlık için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Terörist eylemler incelendiğinde, eylem ya da öldürülen insanlar değil, bu eylemin erişeceği kitleler üzerinde oluşturacağı etkinin daha önemli olduğu görülmektedir. Terörün küresel bir boyutta olduğu dünyada medya, kitle iletişim araçları, sosyal medya düşünüldüğünden daha çok etkiye sahiptir. Bu etkinin bilinçli bir şekilde kontrol altına alınabilmesi gerek terörle mücadele noktasında gerek etkinin minimize edilmesi noktasında uluslararası işbirliği hayati önem taşımaktadır.Keywords
Terör, medya, sosyal medya, propaganda

Abstract

When we look at the relationship between media and terrorism, it is seen that there is a mutual interest relationship between these two concepts. While the media enables the terrorist incidents to reach a much larger masses, the terrorist incidents provide the media to be followed by a larger audience. All terrorist organizations create fear, despair and panic in the society with their actions and make decisions of the political order in line with their own interests and try to achieve their ideological aim. Terrorist organizations trying to demolish the society psychologically by being fed up with their actions aim at the state's subjugation by using the lack of trust against the state formed in the society. Terrorism in today's world is one of the major issues in the press and constitutes the agenda. Terrorist events not only set the agenda, but also guide societies and shape their ideas. Media appears as a tool in this direction and shaping. The media can become a true scenarist and director of all possible processes with all the opportunities it possesses. When we consider terror with a sensitive society, if the media does not have moral and legal constraints, the problems that will arise are quite uncertain and dark. However, it should be added that the truthfully and objectively presented news has positive effects on the viewers, the ugly face of terror is emerging and there is a mass resistance to such actions. Nowadays, it can be said that terrorist organizations understand the functioning of the media very well and perform their actions according to this logic. It is noteworthy that in recent years, terrorism activities carried out on a global and local scale have chosen a period in which more media can easily display images and put them in bulettin. Among the media organizations, especially in the news of terrorist actions; There is a race to be able to do the news first, to report the dimensions of the atrocities first and in full, and to identify the criminals at first. In addition, terrorist organizations are born with propaganda and survive with propaganda. Terrorist organizations have recently used newspapers, magazines, radio and even television widely for their propaganda. In today's world, they started to use the internet more. Developing technology and social media have started to be used effectively by elements within the terrorist organization. The fact that the internet is a part of daily life, easy access and easy concealment of identity has attracted terrorist organizations. Recently, social media, which is more effective than traditional media, has been used by terrorist organizations in such a way as to benefit the organization such as propaganda, recruitment, fundraising, research, planning and coordination and has become a major threat to humanity. When the terrorist actions are examined, it is seen that the impact that this action will have on the masses that will be reached is more important than the action or the people killed. In a world where terrorism has a global dimension; media, mass media, social media have more impact than they thought. International cooperation is vital in order to consciously control this impact, both in the fight against terrorism and in minimizing the impact.Keywords
Terrorism, media, social media, propaganda

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri