Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on The Effect of Educational Interactions and Gender Differences on Student Perception in Physical Education and Sports Lesson )

Author : Neslihan ARIKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 135-144
235    117


Summary

Okul, bireylerin cinsiyet rollerinin gelişmesinde ve cinsiyetlerinin kendi başına korunmasında güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca, öğrencileri yalnızca standartlaşmış öğrenme durumları yoluyla değil, davranış kuralları, derslik düzenlemeleri ve öğretmenlerin kullandığı pedagojik yöntemler yoluyla da biçimlendirir, toplumsallaştırır. Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor eğitimindeki cinsiyet farklılıklarına, özellikle öğretmen-öğrenci etkileşimleriyle öğrenci başarısını etkileyen faktörler incelenmektedir. Video gözlemlerine dayanan ilk aşama, konuyla ilgili önceki yapılan araştırmaları doğrulamak adına, erkek öğrencilerin öğretmenleriyle olan etkileşimlerinde öncelikli olarak tercih edilip edilmediğini göstermeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar kısmen de olsa sayı ve süre bakımından erkeklerin etkileşimlerdeki avantajına ilişkin hipotezi doğrulamaktadır. İkinci aşamada ise, beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle ilgili öğrenci memnuniyetini ölçmek için oluşturulan anketler öğrencilere uygulanmıştır. Sonuçlar, cinsiyetle ilişkili etkileşimlerdeki farklılıkların kız öğrencileri tarafından aynı şekilde algılanmadığını göstermektedir.Keywords
Algı, beden eğitimi, cinsiyet, spor.

Abstract

The school has a School has a strong influence on the development of gender roles of the individuals and the protection of their gender on its own. It also shapes and socializes students not only through standardized learning situations, but also through codes of conduct, classroom regulations, and pedagogical methods used by teachers. In this study, gender differences in physical education and sports education, especially teacher-student interactions and factors affecting student achievement are examined. The first phase, based on video observations, aims to show whether male students are preferred as a priority in their interactions with their teachers, in order to validate previous research on the subject. The results partly confirm the hypothesis of male's advantage in interactions in terms of number and duration. In the second phase, surveys were applied to the students to measure student satisfaction with the support of physical education teachers. The results show that differences in gender-related interactions are not perceived in the same way by female students.Keywords
Perception, physical education, gender, sports

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri