Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Evaluation Of The Opinions Of Pre-School Teacher Candidates 'Considerations On The Game Concept
(Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Kavramına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi )

Author : Fikret ALINCAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 75-81
    


Summary

Bireylerin hayat boyu devam eden gelişim dönemlerinde çocukluk evresi oldukça önemlidir. Çocuklar birçok temel becerilerini bu dönemde alarak hızlı bir biçimde gelişirler. Özellikle bu dönmede çocukların gelişimlerini etkileyen bir takım nedenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi de çocukların oyun oynama isteğidir. Dolayısıyla çocukluk döneminde oyun kavramının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının oyun kavramına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular okul öncesi öğretmen adaylarına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, okul öncesi eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan 20 okul öncesi öğretmen adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları kendilerine göre oyunun, kişiye mutluluk ve keyif verdiği, bireylerin kendilerini oyun sayesinde tanıdığını ve oyun etkinlikleri ile öğrenme ortamının daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları çocuklara göre oyunun, eğlence, özgürlük, hayal dünyası, gerçeklik, öğrenme ve gelişimleri açısından oyunu vazgeçilmez bir öğe olarak gördükleri ifade edilmektedir. Ayrıca araştırma grubu oyun çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili olarak; derslerin daha aktif ve eğlenceliği olduğunu, görev ve sorumluluk özelliklerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında oyun sayesinde çocukların kişiliğinin geliştiğini, toplumsal değerleri benimsediklerini, yaratıcılık özelliklerinin geliştiğini ve iletişim becerinin geliştiğini ifade etmişlerdir.Keywords
Okul öncesi, Öğretmen adayı, Oyun.

Abstract

Childhood stage is very important during the life-long continuing developmental stages of people. Children develop rapidly by taking many basic skills during this period. There are a number of reasons that affect the development of children, especially in this cycle. The most important of these is the willingness of children to play. Therefore, we can say that the concept of play in childhood is important for the development of children. The purpose of this study is to reveal the evaluation of pre-school teacher candidates' views on the concept of game. Developed open-ended questions by the researcher as a data collection tool were presented to pre-school teacher candidates. The data obtained from 20 pre-school teachers who are studying in the pre-school education section were analyzed by content analysis method using the interview method which is one of the qualitative research methods in the research. As a result of the research, the teacher candidates according themselves that the play is giving happiness and pleasure to the person, that the individuals recognize themselves through the play and that the play activities and the learning environment are more effective. According to teacher candidates participating in the research are said the game indispensable element in terms , by of game,entertainment, freedom, imagination, reality, learning and development. In addition, the research group concerned with the effects of the game on children; they indicated that lessons are more active and fun, and that task and responsibility features have improved. Besides, they expressed that children develop their personality, adopt social values, develop their creativity skills and develop communication skills.Keywords
Pre-school, Teacher candidate, Game

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri