Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HISTORY OF BLACK CODES AND JIM CROW LAWS
(HISTORY OF BLACK CODES AND JIM CROW LAWS )

Author : Zeki EDİS    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 2026-2041
    


Summary

Abraham Lincoln'ün köleliği kaldırmak çabalarını devralan Devlet Başkanı Andrew Johnson, görevini tamamladı ve ABD Anayasasına On Üçüncü Değişiklik eklenmesiyle, Yeniden Yapılandırma politikaları 1865'te başladı. Kölelik sistemini geri getirmeyi amaçlayan güney eyaletleri ise Siyahi Kodları yürürlüğe soktu. Bu kodlar, özgür siyahilerin haklarını kısıtladı, Afrikalı Amerikalıları beyaz üstünlüğüne bağımlı kıldı ve serbest siyahların özel mülke sahip olmalarını, askerlik yapmaları, seçimlerde oy kullanmalarını vb. yasakladı. Bazı eyaletlerde daha insancıl kodlar varken bazıları ise siyahilerin intikamından korktukları için onların haklarına sıkı bir kısıtlama koydu. Mississippi ile başlayan Siyah kodları siyahların güç kazanmasını önlemeye çalıştı ve birçok durumda siyahileri para cezalarına çarptırdı veya ücretsiz işçi olarak çalıştırdı. Siyahi kodlar dört başlık altında sınıflandırılmıştır: Sivil Haklar, Serserilik Yasaları, Çıraklık Yasaları ve Ceza Hukuku. 1890’larda başlayan Jim Crow yasaları 1965’e kadar devam etti. Kodların siyahilerin haklarını sınırlandırılması yerine, bu yasalar ırk ayrımcılığını yürürlüğe koydu ve beyazların ve renkli olanların iletişimini yasakladı. Siyah kodların devamı olan Jim Crow yasaları, siyah kodlarının etkilediği alanları genişletmeyi amaçlıyordu. Jim Crow yasaları beyazlar ve siyahların kullandığı kamu tesislerini ayırdı ve siyahilere hep daha kötü olanaklar temin etti. Bu sebeple beyazlar ve siyahları ayırdı ve aralarına ayrılık ve nefret tohumları ekti; ayrıca siyahlara evcil hayvanlarla aynı şekilde davranıldı ve bazı tesislere girmeleri yasaklandı. Günümüzde, ırksal ayrışmanın izleri hala etkilerini göstermektedir ve asırlık çatışmalar neredeyse DNA'larında kodlandı. Bu makalede, Amerika Birleşik Devletleri tarihine damgasını vuran Siyah Kodları ve Jim Crow Yasaları ele alınmıştır.Keywords
Siyah Kodlar, Jim Crow Yasaları, 19. Yüzyılda Amerika, Afrika Kökenli Amerikalılar, Özgürlük, Yeniden Yapılandırma Politikaları

Abstract

President Andrew Johnson, who took over Abraham Lincoln's efforts to abolish slavery, completed his task, Reconstruction policies began in 1865, and Thirteenth Amendment was added to the U.S. Constitution. However, southern states, which aimed to reinstall slavery, enacted Black Codes. Codes restricted the rights of freedmen and kept African Americans dependant to the white supremacy and prohibited free blacks from owning private premises, serving in military, voting at the elections, etc. Some states had more codes that are humane while others strictly controlled black population for fear of their revenge. Black codes began with Mississippi to prevent blacks from gaining power, in many cases charged fines, and hired free blacks as free labour. Black codes classified under four headings were Civil Right, Vagrancy, Apprentice and Penal Laws. Jim Crow laws were enacted ‘n 1890s until 1965. Instead of restrictions of codes, Jim Crow laws implemented racial discrimination, prohibited mixing of whites, and coloured ones. It was continuation of black codes and aimed to broaden it. Jim Crow laws separated public facilities of whites and blacks, and used provided worse facilities to coloured people. Thus avoided interracial mixing and caused a hatred and segregation between races legally, furthermore blacks were treated same as pets and were forbidden to enter some facilities. Today, traces of segregation still show its effects. Centennial conflict almost encoded in their DNAs. This paper argues Black Codes and Jim Crow Laws, which left its mark on the history of United States.Keywords
Black Codes, Jim Crow Laws, Nineteenth Century’s America , African American, Freedom

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri