Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Moda Markalarında Sürdürülebilirlik
(Sustainability About Fashion Brands )

Author : Feyza KURAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 656-668
    


Summary

Hâlâ büyümekte, gelişmekte ve kendini tanıtmakta olan sürdürülebilirlik kavramını; moda markaları, üretici ve tüketici bağlamında inceleyen bu makalede, bilimsel analizler ile okuyucuya verilecek en doğru sonuca ulaşmak; tüketicilerin sürdürülebilir moda markaları hususundaki bilinçlerini arttırarak, tüketicilere farkındalık sağlamak hedeflenmiştir. Bu makale, henüz hakkında derin bilgiler ve detaylı araştırmalar barındırmayan ve her dalda incelenmesi gereken sürdürülebilirlik kavramını anlatırken, okurlara bilgi veren ve bu kavramın yayınlaşmasını sağlamayı güden aktivist bir metindir. Sürdürülebilirlik kavramının kısa bir tanımı ve etimolojisi, nereden geldiği, ne ifade ettiği ve makalenin anadili olan Türkçede karşılığının olmaması üzerinde durulduktan sonra, sürdürülebilirlik kavramının bileşenleri incelenmiş ve çevresel, sosyal, ekonomik olarak üç grupta kategorize edilmiştir. Sürdürülebilirliğin tarihsel gelişimi ile geçmiş yıllardan günümüze kadar olan serüvenine değinilmiştir. Yakın geçmiş tarihte sürdürülebilirlik olgusunun ilk kez nerede ve nasıl kullanıldığı, sürdürülebilirliğin çıkış noktası, sürdürülebilir hareketin kaynağı anlatılmıştır. Üretici faktörü üzerinde dururken, moda markalarının yıkıcı ve yapıcı etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Moda markalarını, hızlı moda ve yavaş moda olarak iki başlıkta ele alarak sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri tartışılmış; moda markalarının sürdürülebilirlik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinilmiştir. Üretici kategorisine giren global ve yerli markalar; ürün, hammadde ve yöntem açısından en yalın hali ile incelenerek tablolaştırılmıştır. Tüketici odaklı bilimsel anket doğrultusunda analizler yapılmış ve tartışılarak sonuca varılmıştır.Keywords
Sürdürülebilirlik, Moda, Tekstil

Abstract

The main purpose of this article which analysis the sustainability what is still growing up, still introducing itself is to get throuhg the truest result with scientific analysis which is available to give to the reader, create an awareness by increasing the consciousness about the sustainable fashion brands to the consumers. This article is an activist text that gives information to the population and maintain proliferation policy while trying to explain sustainability which has not known deeply and does not have fully searches yet and whihc must be examine within every kind of principles. After a brief description of the concept of sustainability and its etymology, where it came from, what it meant, and the absence of its equivalence in Turkish which is the original language of the article, it focuses on the components of the concept of sustainability and categorize them in three groups as environmental, social and economic. The historical development of sustainability and its adventure from past years to today are mentioned. In most recently, where and how the sustainability phenomenon was used for the first time, the point of origin of sustainability and the source of the sustainable movement were explained. While focusing on the producer factor, information about destructive and constructive effects of fashion brands was given. Fashion brands are discussed in two headings as fast fashion and slow fashion and their effects on sustainability are discussed. The positive and negative effects of fashion brands on sustainability are mentioned. Global and domestic brands that fall under the producer category were examined in its simplest form in terms of product, raw materials and methods and tabulated. Analyzes were made in line with the consumer-oriented scientific questionnaire and the results were discussed.Keywords
Sustainability, Fashion, Textile

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri