Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konya İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Konya Gastronomy Tourism Potential )

Author : Ümit SORMAZ  ; A. Büşra MADENCİ & Mustafa YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 115-129
    


Summary

Alternatif bir turizm şekli olarak kabul edilen gastronomi turizmi, turistlere yeni yiyecek-içecek deneyiminin kazandırılmasının yanı sıra seyahat ettikleri yörenin kültürünü ve geçmişini tanıma imkânı da sunmaktadır. Son yıllarda, bir yörenin sahip olduğu yiyecek ve içeceklerin turizm açısından öneminin anlaşılması ile gastronomi ve turizm arasındaki bağlantı turist çekiciliği açısından kuvvetlendirilmiştir. Bu çalışma, Konya ilinin gastronomi unsurlarını ön plana çıkarmak, Konya ili için gastronomi turizmini değerlendirmek ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında; verilerin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Konya ilinin gastronomi unsurlarının değerlendirilmesi, gastronomi ve gastronomi turizmi potansiyelinin derinlemesine irdelenmesi, ileriye dönük geliştirici ve yaygınlaştırıcı etkilerin tespit edilmesi ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınması açısından Konya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yönetici konumunda çalışanlar, işletme sahipleri ve uzmanlık alanı turizm olan akademisyenler ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda; görüşülmüş ve araştırmaya katılmaya gönüllü 35 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda kullanılmış sorular derlenerek yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Konya ilinin gastronomi şehri olabilecek bir potansiyele sahip olduğu, ancak diğer gastronomi turizmi şehirlerine göre daha çok yolun başında olup yapılacak çok işlerin olduğu ortak kanısına varılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Konya Turizmi, Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Gastronomi Turizmi Potansiyeli.

Abstract

Gastronomy tourism, which is regarded as an alternative form of tourism, gives new food and beverage experience to tourists. And also it gives them chance to know the culture and history of the region where they had visited. Recently, the link between gastronomy and tourism has been strengthened to attract tourist attraction. But we should understand the importance of food and beverage culture of a region to link between gastronomy and tourism. We performed present research to highlight the elements of gastronomy in Konya and to offer suggestions for the development of gastronomy tourism. We preferred interview technique which is one of the qualitative research methods to obtain data. We had interview with managers, business owners and academicians who are experts in tourism to identify the gastronomic elements of Konya, to elaborate the potential of gastronomy and gastronomy, to detect the prospective development and proliferation of gastronomy tourism and to take required precautions in this context. The sampling is consisting of 35 people whose specialty is tourism. The respondents in the sample participate voluntarily in the research. We formed a questionnaire consisting of semi-structured interview question items which are gathered from the former researches in the literature. Research findings demonstrate that Konya province has potential to be a gastronomy city but it is on the bottom rung by comparison with others, and researchers and practitioners should put more effort forth to accomplish.Keywords
Keywords: Konya Tourism, Gastronomy, Gastronomy Tourism, Gastronomic Tourism Potential.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri