Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kam İnancı Ve Sanatla Terapide Sağaltım Bağıntısı
(Kam Belief And Healing Relation In Art Therapy )

Kam İnancı Ve Sanatla Terapide Sağaltım Bağıntısı

 
Author : Eda Öz ÇELİKBAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 16-24
DOI Number: :
Cite : Eda Öz ÇELİKBAŞ , (2020). Kam İnancı Ve Sanatla Terapide Sağaltım Bağıntısı. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 27, p. 16-24. Doi: 10.31576/smryj.424.
471    466


Summary

Geçmişten günümüze özünde birçok mistik pratiği ve sağaltımı barındıran uygulamalarıyla Şamanizm adını verdiğimiz inanç sistemi, Türk Coğrafyasında Kam ve Kamsal ifadelerle kendini gösterir. Şaman/Baksı/Bahşı ve Türkçe kullanımıyla Kam, mistik bilgeliğin, hekimliğin, dini ritüellerin ve tedavi ediciliğin sembolüdür. Bireyin kendi kendini tedavi edemediği, sağaltımını sağlayamadığı durumlarda devreye giren Kam, çeşitli ritüeller ve uygulamalarla birey üzerinde ciddi bir sağaltım yaratır. Bu süreçte birey kendi benliğinde farkında olmadan terapötik sürecini yaşar. Sanat Terapisi, son yıllarda Türkiye coğrafyasında kendini gösterse de, dünyada ve Şamanizm bağlamında yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Avrupa ve Amerika’da 1940’lı yıllar sonrasında kendini gösteren alan, Şamanlar tarafından farkında olmadan ve farkında olarak kendini göstermiştir. Esrime sürecini yaşayan Kam, inisiyasyonunu kendinden başkasının şaman olamayacağını bilerek yaşar. Bu sürecin akabinde de etrafındaki insanlara tedavi edici ve yol gösterici hekim olarak eşlik eder. Bu makalede, Şamanizm bağlamında Şaman (Kam) öğretilerine, bu kapsamda sanatla terapideki sağaltımın kamsal sağaltım ile olan bağıntısına yer verilecektir.Keywords
Mistik, Şamanizm, Kam, Sağaltım, Sanatla Terapi

Abstract

The belief system, which we call Shamanism with its practices that contain many mystical practices and treatments, is manifested in the Turkish Geography with Kam and Kamsal expressions. With the use of Shaman / Baksı / Bahşı and Turkish, Kam is the symbol of mystical wisdom, medicine, religious rituals and therapeutic. Kam, who takes action when the individual cannot cure himself and cannot cure himself, creates a serious treatment on the individual with various rituals and practices. In this process, the individual experiences the therapeutic process unconsciously in his own self. Arts Therapy, also in Turkey Although geography itself in recent years, has been in existence for centuries and Shamanism in the world context. The area, which showed itself in Europe and America after the 1940s, manifested itself unknowingly and consciously by the Shamans. Experiencing the process of escapism, Kam experiences her initiation knowing that no one else can be a shaman. After this process, he accompanies the people around him as a therapeutic and guiding physician. In this article, the Shaman (Kam) teachings in the context of Shamanism will be discussed, and the relation of art and therapy to public therapy in this context.Keywords
Mystical, Shamanism, Kam, Treatment, Art Therapy.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri