Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sporda Kişisel Çabanın Performansa Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study On The Effects Of Personal Effort In Sports On Performance )

Author : Neslihan ARIKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 33-41
242    166


Summary

Sportif performans, uygulanması gereken bir atletik görevin yerine getirilmesi için başarı adına ortaya konulan çabaların bütünü şeklinde ifade edilmektedir. Yoğun antrenman dönemlerinde gösterilen çabalar çoğu zaman performansın ödülü olarak sunulmaktadır. Spor çabası ise, bireyin kendi beden sınırlarının ötesine geçmesi ve hedefe ulaşmak için tüm varlığını ortaya koyması anlamına gelmektedir. Nitel araştırma tekniklerinden görüşme yönteminin uygulandığı çalışmada, sporla ilişkili kişisel çabanın, performansa etkileri üzerine birtakım göstergeler ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, atletizm, boks, kick boks, güreş, hentbol, basketbol, voleybol, fitness ve vücut geliştirme branşlarına sahip, 23 ila 51 yaşları arasında, 13 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 15 sporcuyla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin, çabayla ilgili olan bölümleri doğrudan alıntılarla bulgular kısmında yerini almıştır. Çalışmaya katılan sporcuların, spor için gösterdikleri çaba ile özgüvenlerinin ve kendilerine olan saygılarının arttığı sonucunda ulaşılmıştır.Keywords
Kişisel çaba, Nitel çalışma, Performans, Spor.

Abstract

Sportive performance is expressed as all of the efforts put forward in the name of success in order to fulfill an athletic task that needs to be implemented. The efforts made during intensive training periods are mostly as a reward for performance. The effort of sport means that the individual goes beyond his/her own body boundaries and reveals his /her entire existence in order to achieve the goal. In this study in which interview method among qualitative research techniques is applied, it is aimed to introduce some indicators on the effects of sport-related personal effort on performance. The data of the study includes athletics, boxing, kick boxing, wrestling, handball, basketball, volleyball, fitness and bodybuilding, 13 men and 2 women aged 23 to 51 years were interviewed for a total of 15 athletes. Parts of the resulting data related to the effort took its place in the findings section with direct quotations. As a result, it was observed that the athletes participating in the study increased their self-confidence with their efforts for sports.Keywords
Performance, Personal effort, Qualitative work, Sport.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri