Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR SİYASAL LİDERLİK OLGUSU OLARAK KARİZMATİK LİDERLİK: CUMHUR İTTIFAKI ÖRNEĞI
(AS A CONCEPT OF POLİTİCAL LEADERSHİP CHARİSMATİC LEADERSHİP: PEOPLE ALLİANCE EXAMPLE )

Author : İsmail Cem FERİDUNOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 2006-2016
217    95


Summary

Bu çalışma karizma, iktidar ve liderlik kavramlarını açıklama ve Cumhur İttifakı olgusunu bu kavramlar kapsamında örnekleme amacı taşımaktadır. Karizmanın ve karizmatik liderliğin doğası günümüzde oldukça popüler bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Örneğin, liderlik uzmanları izlenim yönetiminin önemini tartışmışlardır. Karizmatik liderlerin, yetkinlik imajlarını güçlendirmek, onlara bağlılık ve onlara olan inancı arttırmak için, izlenim yönetimi tekniklerine katılmaları önerilmiştir. Veya karizmatik politik liderlerin, takipçilerinin bir vizyon peşinde koşmalarını sağlamak amacıyla, eklemlenme ve izlenim yönetimi uygulamalarını kullanarak, diğer liderlerden ayırt edilebileceği bildirilmektedir. Genel olarak günümüzde, liderlerin karizması gibi kişilik konularına odaklanma eğilimi daha önceki dönemlere göre daha sık olarak örgütsel bağlamlarla ilgilidir. Aynı zamanda liderlik ve karizma üzerine dramatik bakış açıları ortaya çıkmış ve fantezilerin, sezgilerin, vizyonların ve diğer zihinsel faaliyetlerin liderlikte de rol oynadığı kabul edilmiştir. Bu çalışmada, “kavramların yorumlayıcı çalışması” olarak adlandırılabilen yöntem kullanılmıştır.Keywords
Siyasal Liderlik, Karizmatik Liderlik, Cumhur İttifakı

Abstract

This study aims to explain the concepts of charisma, rulership, and leadership and to exemplify the phenomenon of People's Alliance within the scope of these concepts. The nature of charisma and charismatic leadership constitutes a very popular research area today. For example, leadership experts have discussed the importance of impression management. Charismatic leaders have been suggested to participate in impression management techniques to strengthen their images of perfection and to increase the loyalty and faith in themselves. Or it is reported that charismatic political leaders can be distinguished from other leaders by using articulation and impression management applications to enable their followers to chase in pursuit of a vision. Today, generally the tendency towards focusing on personality issues such as the charisma of leaders is more frequently related to organizational contexts compared to previous periods. At the same time, dramatic viewpoints on leadership and charisma have emerged and fantasies, intuitions, visions, and other mental activities have been recognized to play a role in leadership, too. In this study, the method, which can be named as "interpretative study of concepts", is used.Keywords
Political Leadership, Charisma, People's Alliance

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri