Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
(A THEORETICAL RESEARCH ON SOCİAL ENTREPRENEURSHİP )

Author : Meryem GÜL   & H. Mustafa PAKSOY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1911-1928
219    89


Summary

Girişimcilik içinde bulunduğu toplumda ekonomik büyüme ve istihdam oluşturarak, toplumların kalkınmasında önemli roller üstlenen bireylerin ve örgütlerin yenilikçi bakış açısını içeren bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Girişimcilik türlerinden biri olarak toplumsal bir problemi tanımlayan ve sosyal inovasyon yoluyla ele alan ve hem istihdam hem de toplum yararına sosyal değer oluşturan sosyal içerikli bir misyon ile girişimcilik disiplinini birleştiren sosyal girişimcilik toplumu etkileyen bir fenomendir. Sosyal girişimcilerin bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel zenginliğine yaptıkları katkı giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Sosyal ve girişimcilik kavramlarının birleşiminden meydana gelen sosyal girişimcilik kavramı, sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik; sosyal bir değer sunma, sosyal değer yaratma, sosyal dönüşümü sağlama, sosyal sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler bulma ve fırsatları kovalama faaliyetidir. Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmanın temel amacı sosyal girişimcilik faaliyetlerine ilişkin bir perspektif ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının yanı sıra sosyal girişimciliğin alt boyutları olan sosyal vizyon, finansal getiri, inovasyon, sürdürülebilirlik ve sosyal ağlar üzerinde durulmuş ve sosyal girişimciler ile ticari girişimciler karşılaştırılarak aralarındaki farklılıklara değinilmiştir.Keywords
Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Ticari Girişimcilik.

Abstract

The entrepreneurship is considered as an activity of individuals and organizations which plays an important role in development of societies by constituting economical growth and employment, including an innovative perspective. Social entrepreneurship, which defines a social problem as a type of entrepreneurship and handles it through social innovation and which incorporates a socially motivated mission that creates a social value for the benefit of both employment and society with entrepreneurial discipline, has turned into a phenomenon to influence society. The contribution of social entrepreneurs to the social, economic, cultural and environmental wealth of a country has become increasingly recognized. The concept of social entrepreneurship, which is a combination of social and entrepreneurship concepts, has emerged to find solutions to social problems. Social entrepreneurship is the whole of social value submission, social value creation, provision of social transformation, finding solutions to social problems and chasing opportunities. The main purpose of this conceptually designed research is to present a perspective on social entrepreneurship activities. For this core purpose, the concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship as well as social vision, financial return, innovation, sustainability and social networks, which are the sub-dimensions of social entrepreneurship, are emphasized and the differences between social entrepreneurs and commercial entrepreneurs are discussed.Keywords
Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Commercial Entrepreneurship.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri