Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİK PLANLARININ İNCELENMESİ
(ANALYZING EMERGENT LITERACY ACTIVITY PLANS OF PRESCHOOL EDUCATION )

Author : Merve KOÇAK   & Gökhan DUMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1945-1953
215    87


Summary

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinlik planlarının incelenerek, eğitsel niteliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel verilere dayalı, tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini anaokulu ve anasınıflarından toplanan yüz yirmi adet okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri oluşturmuştur. Etkinlikler doküman inceleme ve tümevarım yöntemi ile incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak okuma yazmaya hazırlık etkinlik planı değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular frekans yüzde değerleri ile verilmiş, değerlendirme boyutlarının aralık değerleri hesaplanarak nitelikleri belirlenmiştir. Etkinliklerin eğitsel niteliklerinin, görsel algı/ el becerileri çalışmaları, dinleme ve konuşma çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları alt boyutlarının orta düzeyde yeterli olduğu işitsel algı (fonolojik farkındalık) çalışmaları, kelime dağarcığına yönelik çalışmalar ve okuma yazma farkındalığına yönelik çalışmalar alt boyutlarında yetersiz olduğu bulunmuştur. Bu araştırma ile belirlenen sorunların nedenlerinin nitel yöntemlerle araştırılması önerilmiştir.Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Okuma Yazmaya Hazırlık, İlkokul

Abstract

The purpose of this study was to analyze early literacy activity plans applied in early childhood education. Activity plans were examined to determine their sufficiency for early childhood education. This research is a scanning model descriptive study. The sample was one hundred and twenty early literacy activity plans randomly selected from preschools and kindergartens. Activity plans were analyzed using document analysis method. The emergent literacy activity plan evaluation form was used as a data collection tool. Findings are given with frequencies, percentages and quantitative range value scores. The educational qualifications of the emergent literacy activities were found to be inadequate in the sub-dimensions of visual perception/manual skills, listening and speaking skills, and attention and memory skills. It was proposed that qualitative methods should be used to investigate the causes of the problems identified in this research.Keywords
Preschool, Emergent Literacy, Primary School

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri