Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYZING SOCIAL IDENTITY DEVELOPMENT OF CHILDREN
(ÇOCUKLARDA SOSYAL KİMLİK GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ )

Author : Fatma ÖZKÜR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 26
Page : 1862-1866
226    87


Summary

There are social interactions between the person and others. These interactions lead to the social identity development process. The social identity of the child starts to be shaped within the family, school and close social environment during early childhood. The purpose of this study was to determine the social identity development of the five years old preschool children. The differences between girls and boys were also tested. The sample consisted of 125 female and 125 male five years old age preschool children. Dumans SKD Social Identity Rating Scale was applied for data collection purposes. Arithmetic means and standard deviations were used descriptively and t-Test was applied for the group differences. Results showed that children’s social identity development needs to be supported and there were no significant differences between girls’ and boys’ developmental levels.Keywords
preschool, social identity, children

Abstract

Kişi ve çevresindeki diğer insanlar arasında sosyal etkileşimler vardır. Bu etkileşimler sosyal kimliğin gelişim sürecine öncülük eder. Çocuğun sosyal kimliği erken çocukluk döneminde aile, okul ve yakın sosyal çevre içinde şekillenmeye başlar. Bu çalışmanın amacı, beş yaşındaki okul öncesi dönem çocukların sosyal kimlik gelişimlerini belirlemektir. Çalışmada ayrıca kız ve erkek çocukların gelişimleri arasındaki farkta test edilmiştir. Çalışmanın örneklemi 125 kız ve 125 erkek çocuğu olmak üzere beş yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Dumans SKD Sosyal Kimlik Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel olan bu çalışmada aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve gruplar arası puan farkı için t-Testi uygulanmıştır. Sonuçlar, çocukların sosyal kimlik gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini ve kız ve erkek çocukların puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.Keywords
anaokulu, sosyal kimlik, çocuk

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri