Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA YABANCILARA VERİLEN İMTİYAZLARIN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF FOREIGN CONCESSION ON ENTREPRENEURSHIP IN OTTOMAN EMPIRE )

Author : Mehmet ŞAHİN   & Aytaç Demiray  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1702-1708
    


Summary

Ayrıcalık ve üstünlük anlamı taşıyan imtiyaz kavramı ekonomi, hukuk ve tarih alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti tarihinde yabancılara birçok imtiyaz verilmiştir. Bu imtiyazlar ekonominin önemli unsurlarından biri olan yerli girişimciliği olumsuz etkilemiştir. 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması yabancılara önemli imtiyazlar sunmaktaydı. Daha sonraları başka ülkelerle yapılan antlaşmalarda verilen imtiyazlarla birlikte Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır. Bu çalışmada yabancılara verilen ticari imtiyazların Osmanlı Devleti ekonomisine ve girişimciliğe yapmış olduğu etki açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda imtiyaz ve girişimcilik kavramları ve yabancılara verilen imtiyazlar açıklanarak bu imtiyazların Osmanlı ekonomisine ve girişimciliğe etki değerlendirilmiştir.Keywords
Yabancı İmtiyazlar, Girişimcilik, Ekonomi, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract

The concept of concession, which means privilege and superiority, appears in the fields of economics, law and history. Especially in the history of the Ottoman Empire, many concession were given to foreigners. This concession has a negative impact on the domestic entrepreneurship, which is one of the important elements of. Economy. The Free Trade Agreement signed with England in 1838 offered important concessions to foreigners. With the concessions granted in later agreements with other countries, the collapse of the Ottoman economy has accelerated. In this study, it is tried to explain the effect of commercial concessions given to foreigners on Ottoman economy and entrepreneurship. In this respect, the concept of concession and entrepreneurship and foreigner concessions are explained and the impact of these concessions on the Ottoman economy and entrepreneurship was evaluated.Keywords
Foreign Concessions, Entrepreneurship, Economy, Ottoman Empire

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri