Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HÜDUDSUZ YAYIM İMKANLARININ TELEVİZİYALARA TƏSİR VASİTƏSİ BEYNƏLXALQ KONTEKSTDƏ
(Unlimited possibilities of television broadcasting and its influence in the international context )

Author : Fəxriyyə İSAYEVA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1658-1661
    


Summary

Televiziya proqramlarının hüdudsuz yayım tezlikləri vasitəsilə dünyada yayımlanması, bunun da bir sıra xalqların milli-mənəvi və mədəni sərvətinə müdaxilə edə bilmə imkanı yaranması qeyd olunur. Həmçinin Azərbaycan incəsənətinə həsr olunan proqramlar ayrı-ayrı telekanalların müasir proqram formatlarında geniş şəkildə tamaşaçılara təqdim olunur.Müstəqil dövlətin milli mədəniyyət və incəsənətlə bağlı siyasət proqramı media sistemini bütöv əhatə etməsi, müstəqil Azərbaycanın öz milli dəyərini, incəsənət əsərlərini yad təsirlərdən qorunması,bəzi ölkələrin digər ölkələrin tarixinə müdaxilənin qarşısının necə alınması təhlil olunur.Keywords
incəsənət, müstəqil, dövlət, milli, mədəniyyət, proqram, tarix

Abstract

Broadcasting of television programs around the world through unlimited broadcasting can develop national moral and cultural wealth in a number of countries.Also, programs devoted to Azerbaijani art are widely available to viewers in modern formats on several TV channels. The independent state program for national culture and arts fully encompasses Mass media, protects country’s national values and art from external influence, prevent the interference of some countries in the history of other countries.Keywords
art, independent, state, national, culture, program, history

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri