Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE İÇİN FEDAKÂRLIK ORANI TAHMİNİ
(ESTIMATION SACNIFICE RATIO FOR TURKEY )

Author : İlyas ŞIKLAR   & Hasan İSLATİNCE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1720-1734
    


Summary

Tarihi bir bakış açısından, enflasyonun refah üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde para talebinde gözlenen çarpıklık önemli bir rol üstlenmektedir. Son dönemde, enflasyon ve vergileme arasındaki karşılıklı ilişkiler de gündeme gelmiştir. Bu çalışmada enflasyonun refah üzerindeki etkisine ilişkin temel modeller ve seçilmiş deneysel kanıtlar ele alınmaktadır. Enflasyonun düşürülmesi mi yoksa tamamen ortadan kaldırılması mı yararlı olur konusundaki politika tercihini değerlendirebilmek için dezenflasyonun getireceği maliyetlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Son olarak, enflasyonu düşürmenin yararları ile dezenflasyonun maliyetleri arasındaki zıtlık ele alınmaktadır. Kanımızca, enflasyon ve üretim arasındaki zıtlığı ölçmek için fedakârlık oranı kullanılabilecek uygun bir ölçüttür. Çalışma Türkiye için bu oranı tahmin ederek toplam arz eğrisinin yatıklaştığı ve bunun enflasyonu düşürmenin maliyetini arttırdığı sonucuna ulaşmaktadır.Keywords
Enflasyon, fiyat istikrarı, refah kaybı, para talebi, dezenflasyon, fedakârlık oranı.

Abstract

Historically, in the assessment of the effects of inflation on economic welfare, distortions observed in the demand for money play an important role. Recently, interactions between inflation and taxation gains importance to explain the welfare effects of inflation. Present study considers the basic models and selected empirical evidence related to the welfare loss created by inflation.. In order to evaluate the preference on whether inflation should be reduced or eliminated, it is necessary to know the costs of disinflation. After evaluating these costs, we analyze and compare the trade-off between benefits of reducing inflation and the costs of disinflation in an economy. We believe the sacrifice ratio to be a convenient empirical measure of the inherent short-run trade-off between inflation and output. Presenting estimates of the sacrifice ratio for Turkey, this paper argues that the slope of the aggregate supply curve in Turkey is flattening and this may raise the output costs of reining in inflation. A low inflation regime may have continuous benefits which may be enough to offset the initial output losses. This is the relevant trade-off that society faces: whether the present generation is willing to suffer some hardships for the benefits that will accrue to future generations.Keywords
Inflation, price stability, welfare loss, demand for money, disinflation

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri