Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAZILI BASIN REKLAMCILIĞI: GAZETE REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME
( PRESS ADVERTISING: A SEMIOTIC ANALYSIS ON NEWSPAPER ADVERTISEMENTS )

Author : Bilge ÇAĞLAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 25
Page : 1681-1701
    


Summary

Bir iletişim şekli olarak reklam, mesajlarını hedef kitleye iletmede çeşitli görsel iletişim öğelerinden yararlanır. Slogan, logo, fotoğraf, illüstrasyon, başlık ve altbaşlık gibi öğeler reklam iletişiminde, hedef kitlenin sunulan hizmeti yada ürünü daha iyi algılayabilmesi için kullanılan görsel öğelerdir. Şirket ve markalar kendi ürünlerini diğerlerinden bir adım öne çıkarmak, akılda kalıcılıklarını artırmak ve satın alma isteğini harekete geçirmek için göstergelerin gücünden yararlanmaktadırlar. Reklam iletişiminde mesaj aktarma aracı olan bu görsel göstergeler doğru bir biçimde kullanılırsa, belirlenen hedef kitleye ulaşılması da o derece kolaylaşır. Reklamların oluşum süreçlerinde kullanılan öğeler ne denli önemliyse, reklamın verileceği mecra da o denli önemlidir. Reklam sektörü içinde yer alan firmaların reklamlarını hedef kitleye ulaştırmak için kullandığı kanallardan biri de gazetelerdir. Araştırmanın amacı, bireylerin tüketim davranışlarına yön veren ve gazete reklamlarında kullanılan reklam dilinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, yazılı basın reklamcılığına ve özelliklerine, basın ilanlarında kullanılan stratejilere değinilerek, yazılı reklam araçlarından biri olan gazete reklamlarının göstergebilim açısından analizi yapılmış, bu analizler sonucunda ortaya çıkan önemli noktalara ise sonuç bölümünde yerKeywords
Reklam, Görsel Öğe, Reklam Mecrası, Gösterge.

Abstract

Advertising as a form of communication, elements of visual communication that takes advantage of a variety of conveying messages to the target audience. The slogan, logo, photo,illustration, advertising items such as title and subtitle of communication, service or product offered better target audience of the visual elements used to detect. One step forward in the company to remove their products and brands, improveretention, and purchase intention in mind the power to mobilize the benefit indicators. Advertise with communication, message handling tool is used correctly, these visual indicators, it very easy to reach the target audience. Important in the formation process of how items are used in ads, the ad is so important conduit to export. Newspapers are one of the channels used by companies in the advertising sector to deliver their ads to the target audience. The aim of the study is to help to better understand the language of advertising used in newspaper advertisements, which direct the consumption behaviors of individuals. In this context, by analyzing print advertising and its features, strategies used in press advertisements, newspaper ads, which is one of the written advertising tools, have been analyzed in terms of semiotics and important points that have emerged as a result of these analyzes are given in the conclusion section.Keywords
Advertising, Visual Item, Advertisement Media, Indicator.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri