Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON OKURYAZARLIĞI
(CARTOON AND ANIMATION LITERACY EXPERIMENT )

Author : Mualla MURAT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1568-1578
    


Summary

ÖZET Günümüzde okuryazarlığın geleneksel metni okuma-yazma anlamının ötesinde alan yazınlarla ilgili algılama, fark etme, öğrenme, kullanma şeklinde bir sonuca ulaşabilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Örneğin, çevre bilinci için hava, su, ses kirliliğinin insanoğluna verdiği zararı anlamak ve anlatmak için akademik çalışmaların dışında yapılan her türlü faaliyet bir okuma-yazma becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde insanoğluna hakim olan medya, olumlu ve olumsuz yönleri ile bireyleri ve toplumları etkilemektedir. Bu etkinin tamamen faydalı hale gelmesi medya okuryazarlığını ortaya çıkarmıştır. Medya okuryazarlığı içinde yer alan çeşitli alanlar kendi okuryazarlıklarının çalışmalarına başlamışlardır. Çizgi film ve animasyon sektörü de geniş bir kitleye hakimdir. Bu sektör çeşitli alanlarda farklı açılardan çalışmaları yapılırken okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar henüz gelişmemiştir. Eğitim fakültelerinin özellikle Türkçe öğretmenliğinin yeni nesiller yetiştirmesi ile sorumlu olması bu sektör ile ilişkisinin önemini artırmaktadır. YÖK ve Milli Eğitim programları ve müfredat açısından bu konu ile ilgilenirken öğretmenlerin de bu konuda duyarlı ve ilgili olması beklenir. Bu çalışmada “İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi” filmi okuryazarlık açısından nasıl ele alınabilir sorununa doküman analizi yöntemi kullanılarak içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.Keywords
Çizgi film ve animasyon okuryazarlığı, Eğitim, Türkçe öğretmenliği.

Abstract

SUMMARY Nowadays, it has emerged that literacy should reach a conclusion in the form of perception, recognition, learning and use related to the literature which takes the traditional text beyond the meaning of reading and writing. For example, in order to understand and explain the harm to human beings caused by air, water and sound pollution for environmental awareness, all activities performed outside of academic studies require a literacy skill. Media, which dominates human beings today, affects individuals and societies with its positive and negative aspects. The fact that this impact has become completely beneficial has revealed media literacy. Various fields of media literacy have begun to work on their own literacy. The cartoon and animation industry also dominates a wide audience. While this sector has been working in various fields from different perspectives, studies on literacy have not developed yet. The fact that education faculties are especially responsible for the development of new generations of Turkish teaching increases the importance of its relationship with this sector. In terms of YÖK and National Education programs and curricula, teachers are expected to be sensitive and interested in this issue. In this study, “İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi” film has been analyzed with the content analysis technique by using document analysis method on the issue of how it can be handled in terms of literacy.Keywords
Key words: Cartoon and animation literacy, Education, Turkish teaching.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri