Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERINDEKİ ETKISİ: STAJYER ÇALIŞANLAR ÜZERINDE BİR ARAŞTIRMA
(The Effect of Five Factor Personality Traits on Problem Solving Skills: A Study on Trainee Employees )

Author : Rabia YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 1533-1541
    


Summary

Çalışanların kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisi işletmeler için yadsınamaz bir gerçektir. Bir işletmede çalışanların kişilik özelliklerinin özümsenmesi ve onlara olumlu davranılması çalışanların işletmeleri için daha üst seviyede beceriler göstermesine salık verecektir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın esas amacı Konya Organize Sanayi Bölgesinde makine ve makine parçaları imalatı yapan işletmelerde görev yapan stajyer çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Bu araştırmanın önemi stajyer çalışanların kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Bu araştırmada anket tekniği kullanılmıştır ve anketler 111 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Bu bölümdeki analizlerde SPSS 18.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma analizleri yürütülürken geçerlilik ve güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin neticesinde beş faktör kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkisi olumlu olarak bulunmuştur. Ayrıca dışadönüklüğün kendine güven, değerlendirici ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Yumuşak başlılığın kendine güven, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Sorumluluğun ve deneyime açıklığın kendine güven, değerlendirici, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Son olarak duygusal dengenin değerlendirici yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur.Keywords
Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Problem Çözme Becerileri, Stajyer Çalışanlar.

Abstract

The effect of five factor personality traits on problem solving skills of employees is an undeniable fact for organizations. The adoption and positive treatment of employees' personality traits in the organization will enable them to exhibit higher-level skills for their organization. In this direction, the main purpose of study is to determine the effect of five factor personality traits on problem solving skills of trainee employees working in the machinery and parts manufacturing enterprises in Konya Organized Industrial Zone. The importance of this study is to understand the relationship between trainee employees personality traits and problem solving skills. In this study, questionnaire technique has been used and questionnaires have been carried out to 111 employees. SPSS 18.0 package programs have been used in the analysis of this part. Validity and reliability, correlation and regression analysis have been used in the study when performing the research analyses. As a result of the analysis, a positive relationship was found between five factor personality traits and problem solving skills. In addition, it was found that extroversion had a significant and positive effect on self-confident approach, evaluative approach and reflective style. It was found that being compliant had a significant and positive effect on self-confident approach, planfulness and reflective style. It was found that responsibility and open to experience had a significant and positive effect on self-confident approach, evaluative approach, planfulness and reflective style. Finally, it was found that neuroticism had a significant and positive effect on evaluative approach.Keywords
Five Factor Personality Traits, Problem Solving Skills,Trainee Employees.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri