Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOL TRAFİĞİNDE İNSAN FAKTÖRÜ
(HUMAN FACTOR IN ROAD TRAFFIC )

Author : Tufan BAK  ;Samiye BAK; Gülhan GÜNER; Gökhan BAK; Oğuzhan BAK; Mihriban GENCER & Alparslan BAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 23
Page : 1281-1288
    


Summary

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biri de karayolu ağının kapasitesi, standartları ve trafik güvenliğidir. Trafik; insan, çevre ve araç faktörlerini içinde barındırır. Aynı zamanda, yayaların, insanların, hayvanların, motorlu ve motorsuz taşıtların güvenli hareket etmesini düzenleyen kurallar bütünüdür. Trafik güvenliği ise can ve mal güvenliğinin sağlanması, yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin önlenmesidir. Araştırmada, küçük İstanbul olarak da görülen Çorlu ilçesinde yaşayan, B sınıfı ehliyet sahibi ve hâlihazırda aktif olarak araba kullanan araç sürücüleriyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 400 araç sürücüsünün verdikleri cevaplar doğrultusunda, trafik kazalarının neden olduğu faktörler ve bu kazaları azaltmak amacıyla yapılacaklar belirlenmiştir.Keywords
Trafik, Trafik Güvenliği

Abstract

One of the indicators of the level of development of a country is the capacity, standards and traffic safety of the road network. Traffic; human, environmental and vehicle factors. It is also a set of rules governing the safe movement of pedestrians, people, animals, motor and non-motorized vehicles. Traffic safety is the protection of life and property, prevention of injuries, injuries and deaths. In the study, face-to-face interviews were conducted with the drivers who were active in the Çorlu district, which is also known as the small İstanbul, and who have a class B driving license and who are currently actively driving. According to the answers of 400 vehicle drivers chosen by simple random sampling, the factors caused by traffic accidents and what to do to reduce these accidents were determined.Keywords
Traffic, Traffic Safety.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri