Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİRENİŞ EDEBİYATININ TARİHSEL SÜRECİ
(HISTORICAL PROCESS OF LITERATURE OF RESISTANCE )

Author : Muhammet Berat CAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1107-1116
    


Summary

Direniş bilinci insan zihninde iki şekilde canlanır. İlki özgürlük adına olan direniştir. Bu bir kaçış, bir hicret olabildiği gibi zorlukların kaynağıyla ve onlara sebep olanlarla mücadele şeklinde ortaya çıkabilir. Bu mücadele saldırı, isyan ve yakıp-yıkmak şeklinde de olabilir. İkincisiyse düşmanlık adına yapılan direniştir. Bu psikolojik veya kişisel istekler adına olabildiği gibi, ideolojik veya akîdevi amaçlar doğrultusunda da olabilir. Direniş aslında düşmanın yaptığı zulümler ve aşağılamalar karşısında düşülen kötü durumdan kurtulmak için verilen bir tepkidir. Direniş bu yönüyle özgürlük ile düşmanlık arasında bir konuma sahiptir. Bu sebeple direniş insanlık için tarihin her döneminde karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler şeklinde farklı isimlerle ortaya çıkmıştır.Keywords
Arap Dili ve Belağatı, Filistin Edebiyatı, Direniş Edebiyatı, Filistin

Abstract

Awareness of resistance revives in human mind in two ways. The first one is resistance for freedom. This could be an escape or migrate also this could reveal struggling with difficulties and the shape of fight with their causes. This could be in the form of assault, riot, or destruction. The second one is resistance for hostility. It may be behalf of psychological and personal requests or for the purposes of Religious and ideological beliefs. Essentially, the resistance is a behavior which shown in the face of persecution and insult of enemy. This aspect of resistance is between hostility and freedom. For this reason, it has emerged by taking different names in every Era end period.Keywords
Arabic Language and Rhetoric, Palestınıan Literature, Literature of Resistance, Palestine

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri