Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FAİZ ORANLARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2006-2018)
(INTEREST RATES, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT BETWEEN CAUSALİTY RELATIONSHIP: THE CASE OF TURKEY (2006-2018) )

Author : Oğuz BAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1081-1093
    


Summary

Makro ekonomi alanında istihdam her zaman sorunlu bir konudur. İstihdam, çalışabilen işgücünün iş bulabilmesi anlamında kullanılan ve işsizliği de kapsayan bir terimdir.İşsizlikise çok çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir sonuçtur. Ekonomistler işsizlik nedenlerini sayarlarken yüksek faiz oranlarını saymazlar. Türkiye ekonomisinde 2006-2018 yılları arasındaki veriler kullanılarak faiz oranlarının işsizlik olgusuyla nedensellik ilişkisi ampirik olarak araştırıldı. Makalenin amacı; yüksek faiz oranlarının işsizliğin nedenlerinden olabileceği savını destekleyen kanıtları ortaya çıkarmaktır. Çalışmada tümdengelim yöntemi kullanılarak veri toplanılmış ve tümevarım yöntemiyle de veri analizleri yapılmış ve amaca uyan sonuca ulaşmak için ekonometrik testler sınanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Tahvil, Faiz oranı, İstihdam

Abstract

Employment in macroeconomics is always a problematic issue. Employment is a term used to mean that the workforce can find a job and includes unemployment. Unemployment is the result of a variety of reasons. Economists count the reasons for unemployment and do not count the high interest rates. The causal relationship between the rate of unemployment cases using data from the years 2006-2018 were studied empirically in Turkey's economy. The purpose of the article; to reveal the evidence supporting the argument that high interest rates may be the causes of unemployment. Data were collected by using deductive method and data analysis were performed by inductive method.Keywords
Keywords: Bonds, Interest Rate, Employment

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri