Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ANALYZE OF THE FACTORS AFFECTING TOURISM DEMAND: A RESEARCH ON THE MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES
(TURİZM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: AKDENİZ ÇANAĞI ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Kamil UNUR  ;Ömer İSKENDEROĞLU & Ferhat ŞEKER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 1054-1063
    


Summary

Turizm hareketlerine katılan kişilerin tercihlerini neye göre yaptıklarının belirlenmesi, bir ülkeye yönelik turizm talebini etkileyen faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi, turizmde atılacak adımlarda başarılı sonuçlar alınması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Akdeniz Çanağında bulunan 12 ülkeye (Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistan) yönelik 1995-2013 arası yıllık turist sayılarını etkileyen faktörler uzun dönemli olarak incelenmiştir. Turizm talebinin turist gönderen ülkelerin ekonomik değişkenleriyle açıklanmaya çalışılmasının aksine turist çeken ülkelerin ekonomik değişkenlerinin de o ülkeye olan turizm talebi üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre turist çeken ülkelerin yıllık turist sayıları; kişi başına düşen milli gelir, altın dahil toplam döviz rezervi, devletin nihai tüketim harcamaları ve doğumda beklenen yaşam süresi değişkenleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Panel eşbütünleşme testinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar turist sayısı ile kişi başına düşen gelir, toplam rezerv ve yaşam süresi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Turizm Talebi, Akdeniz Çanağı Ülkeleri, Panel Veri

Abstract

Determining on what grounds people participate in touristic activities or make their preferences, and investigating the factors that influence the demand for tourism for a country are of vital importance in achieving successful results in tourism. Based on this, the number of tourist arrivals to 12 countries located in the Mediterranean Basin over the period between 1995 and 2013 are examined. Contrary to the method in which the tourism demand was explained in tourist-sending countries with economic variables; in the present study, the number of annual tourist arrivals, the gross domestic product per capita, total reserves, general government final consumption expenditure and life expectancy at birth variables are used based on the idea that the economic variables of the tourist-receiving countries might be influential on the tourism demand for the relevant country. According to the Panel Co-integration Test results, there is a long-term relationship between the number of tourist arrivals and the GDP per capita, total reserves, and life expectancy variables.Keywords
Tourism Demand, Mediterranean Basin Countries, Panel Data

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri