Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Rekabet Aracı Olarak E-Lojistik ve Türkiye’deki Uygulamaları
(E-Logistics As A Competitive Tool and Applications in Turkey )

Author : Bilge GÜLER  ; Mustafa TAŞLIYAN & Meltem KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 960-976
    


Summary

Günümüzde işletmelerin küresel pazarlarda rekabet avantajı kazanabilmeleri, ürün ve hizmetlerde hız, maliyet ve kalite unsurlarına odaklanmalarını gerektirmektedir. Bu anlamda, lojistik süreçlerde işlemlerin hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli olarak yapılabilmesi için e-lojistik kullanımına gerek duyulmaktadır. Küreselleşmenin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve müşterilerin artan beklentileri sonucu ortaya çıkan kavramlardan biri de e-lojistiktir. E-lojistik, lojistik süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Lojistik süreçlerde kullanılan bilişim teknolojileri sayesinde, müşterilere daha etkin ve profesyonel hizmetler sunmak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, lojistik alanında faaliyet gösteren işletmeler için e-lojistik bir rekabet aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada, bir rekabet aracı olarak e-lojistik ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta ve e-lojistiğin Türkiye’deki uygulamaları incelenmektedir. Bu sayede, bir rekabet aracı olarak e-lojistiğin öneminin anlaşılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca Türkiye açısından e-lojistik uygulamalarının durumu belirlenecek ve bu doğrultuda birtakım önerilere yer verilecektir.Keywords
Lojistik, E-lojistik, Rekabet Aracı

Abstract

Nowadays, in order to gain competitive advantage in global markets, companies need to focus on speed, cost and quality in products and services. In this sense, it is necessary to use e-logistics in order to carry out operations in logistics processes as fast, low cost and high quality. One of the concepts that emerged as a result of increasing globalization, developments in information and communication technologies and increasing expectations of customers is e-logistics. E-logistics is defined as the use of information technologies in logistics processes. Thanks to the information technologies used in logistics processes, it has become possible to provide more efficient and professional services to customers. For this reason, e-logistics is seen as a competitive tool for enterprises operating in the field of logistics. In this study is discussed in detail in e-logistics as a competitive tool and e-logistics applications in Turkey are examined. This will contribute to the understanding of the importance of e-logistics as a competitive tool. It will also determine the status of e-logistics applications in terms of Turkey and in this direction will be given to a number of suggestions.Keywords
Logistics, E-logistics, Competition Tool

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri