Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERSONEL POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME MOTİVASYONUN VE İŞ DOYUMUNUN ÖNEMİ
(IMPROVING PERSONNEL POTENTIAL IMPORTANCE OF MOTIVATION AND JOB SATISFACTION )

Author : Resul KAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 1045-1053
    


Summary

Motivasyon, çalışanları belirli bir amaca yönelten ve bu amaçların gerçekleşmesini sağlamaya çalışan bir olgudur. Dolayısıyla motivasyon, kişilerin davranışlarında bir değişiklik yaratmaktadır. Motivasyon, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda isteyerek çalışması ve verimli olması için gerekli şartların araştırılması ve oluşturulmasıdır. Motivasyon bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvettir. Personel potansiyelini geliştirmede motivasyon oldukça geniş kapsamlı bir kavramdırKeywords
Anahtar Kelimeler: İş Performansı, Motivasyon, Personel Potansiyeli, İnsan Kaynağı

Abstract

Motivation is a phenomenon which leads employees to a certain goal and tries to have these goals achieved. Therefore, motivation creates a difference in the behaviours of the persons. Motivation is researching and creating the conditions which are necessary for the employees to willingly work in line with the organizational goals and be efficient. Motivation is a force which starts the behaviours which are necessary to eliminate a need. Motivation is a quite far-reaching concept in developing personnel potential.Keywords
Keywords: Job Performance, Motivation, Personnel Potential, Human Resource

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri