Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demiryolu Taşımacılığının Lojistik Ve Çevre Açısından Önemi
(The Importance Of Railway Transportation For Logistics And Environment )

Author : Sadettin PAKSOY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 915-925
    


Summary

Bu çalışmada demiryolu taşımacılığının lojistik ve çevre açısından önemi araştırılmıştır. Çalışmada konu ile ilgili ikincil verilerden faydalanılmıştır. İlk trenin icadından günümüze demiryolu taşımacılığı çok büyük evrimler geçirmiştir. Demiryolu taşımacılığı günümüzde önemini korumaktadır. Osmanlı döneminden günümüze Türkiye’de demiryolu taşımacılığı önemini korumaktadır. Ancak Türkiye, gelişmiş ülkelerdeki hızlı tren taşımacılığı ile yeni tanışmıştır. Ekonomik, güvenilir, çevreci ve lojistik açısından çok önemli olan demiryolu taşımacılığına sektördeki yerini korumaya devam edecektir. Artık Türkiye’de demiryolu taşımacılığı Devlet politikası haline getirilmelidir.Keywords
Demiryolu Taşımacılığı, Lojistik, Çevre

Abstract

In this study, the importance of railway transportation in terms of logistics and environment has been investigated. In this study, secondary data related to the subject were used. From the invention of the first train to the present day, rail transport has undergone great evolution. Railway transportation is still important today. From the Ottoman to Turkey today rail transport remains important. Turkey, however, has just met with the new high-speed railway transport which has been in developed countries. It will continue to maintain its place in the sector of railway transportation, which is very important in terms of economic, reliable, environmental and logistic. Now rail transport should become state policy in Turkey.Keywords
Railway Transportation, Logistics, Environment

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri