Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1950-1980 Yıllarında Ermenilerin, Dağlık Karabağ'a Karşı Toprak İddiaları
(The Armenian Claims Against Nagorno Karabakh In The Years 1950-1980 )

Author : Emrah BAYRAMOV    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 909-914
56    32


Summary

Tarihen Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ, günümüzde dünya üzerinde bulunan sıcak çatışma bölgeleri arasında yer almaktadır. Azerbaycan ve Ermenistan arsında zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı bölge 1990'lı yılların başlarında Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal Sovyet yönetiminin dağılması sonucu gerçekleştirilmiştir. Lakin bu işgalin temelleri 1923 yılında bölgenin özerklik alması ile atılmıştır. 1950-1980 yılları arası Ermeniler, bölgeyi Ermenistan'a bağlamak için yoğun çaba harcamışlardır. Ermenilerin, Karabağ'da gerçekleştirdiği her faaliyetde Ermeni Lobisi ve Ermenistan yönetiminin desteği olmuştur. Buna karşılık Azerbaycan yönetimi bölgedeki faaliyetlere karşı çoğu zaman sessiz kalmıştır. Çalışmada Ermenilerin, 1950-1980 yıllarında Dağlık Karabağ bölgesine karşı toprak iddiaları araştırılırken nitel araştırma yöntemlerinden belge ve doküman analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak 1950 yılından itibaren Ermenilerin bölgeni Ermenistan'a birleştirmek uğruna ne türlü bir faaliyetde bulundukları görülmüştür.Keywords
Dağlık Karabağ, Azerbaycan Yönetimi, Ermeni İddiaları

Abstract

Nagorno-Karabakh, which is within the historical Azerbaijani borders, is one of the hot conflict regions of the world today. The region was occupied by Armenians in the early 1990s, where there was occasional violent clashes between Azerbaijan and Armenia. This occupation was carried out as a result of the disintegration of Soviet rule. However, the foundations of this occupation were laid in 1923 with the autonomy of the region. Between 1950 and 1980, Armenians worked hard to connect the region to Armenia. The Armenian Lobby and the Armenian administration supported the activities carried out by the Armenians in Karabakh. On the other hand, the Azerbaijani administration has often been silent against activities in the region. In this study, the documents and document analysis of qualitative research methods were used while the Armenian claims against Nagorno-Karabakh region were investigated in 1950-1980. As a result, since 1950, it has been seen how the Armenians have been doing activities to unite the region with Armenia.Keywords
Nagorno-Karabakh, Azerbaijan Administration, Armenian Claims.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri