Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşitme Engelli Judocularda Sekiz Haftalık Denge Ve Koordinasyon Antrenmanlarının Denge Performansına Etkileri
(The Impact Of 8-Week Balance And Coordination Training To The Performance Of Deaf Judokas )

Author : Önder KARAKOÇ  & M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 899-908
382    225


Summary

Bu çalışma, işitme engelli judocularda 8 haftalık denge ve koordinasyon antrenmanlarının performansa etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 30 işitme engelli judocu katılmış vedenekler deney (10 Erkek, 5 Kız, yaş = 20,27 ± 4,95) ve kontrol (10 Erkek, 5 Kız, yaş = 20,87 ± 7,94) grubu olarak ikiye ayrılmışlardır. Her iki gruba da haftada 3 gün/90 dk.içeren judo antrenmanı uygulanmıştır. Deney grubuna judo antrenmanı öncesinde 25 dakika süren 10 farklı hareketten oluşan denge ve koordinasyon antrenmanı yaptırılmıştır. Grupların ön test ve son test ölçümleri aralarındaki anlamlılık için PairedSamples T-Testi uygulanmıştır. Deney grubu ile kontrol grubu arasındaki farklılığın analizi için IndependentSamples T-Testi uygulanmıştır.Yapılan denge ve koordinasyon antrenmanlarının sonucunda deney grubunun, dinamik değerlerinden stabilite indeksi , gövde toplam standart sapması , göz açık statik denge değerlerinden ise sağ ayak ortalama öne-arkaya hız değerlerinde anlamlılık bulunmuştur (p<0.05).Sonuç olarak, düzenli yapılan denge ve koordinasyon antrenmanlarının, işitme engelli judocuların performanslarını artırdığı, statik denge antrenmanlarından ziyade dinamik denge antrenmanlarının performansı daha fazla etkilediği söylenebilir.Keywords
İşitme engelliler, judo, denge, antrenman, koordinasyon, performans.

Abstract

The research is an experimental study which was determined the impact of 8-week balance and coordination training to the performance of deaf judokas.The sample of research include totally 30 people who are in Deaf Handicapped Judo National Team (10 boys,5 girls) and Ali Süzer Deaf Handicap Sports Club Deaf Handicapped Judo Team (10 boys,5 girls ). The experimental group mean age as 20.27 ± 4.95, also in the control group as 20.87 ± 7.94 were found. Data of subjects were obtained in the pre-test and post-test. Health Board Report was taken and then athlete licence was got for the deaf handicapped judokas. Ethics committee approval was taken. The experimental group which was entirely formed voluntarily and chosen by randomly, a 90-minute Judo training program was applied for 3 days a week. At the beginning of this training, groupsseperated after the warm-up, balance and coordination training which was consisted of 10 different exercises and lasted for 25 minutes was applied to the experimental group. Control group also continued only Judo training. The total duration of training is same both the experimental and control groups. In statistical analysis, SPSS 16.0 package program was used. Statistical results were evaluated at the 95% confidence interval and p <0.05 significance levels. For significance Paired Samples T-Test was applied because groups' pre-test and post-test measurements showed a normal and homogeneous distribution. In the result of the study 8-week balance and coordination trainings, experimental group's from dynamic values stability index , total body standard deviation , open eye, from static balance values; right foot average and front-to-back speed values were found significantly (p<0.05). So it can be said that regular balance and coordination training improves the performance of deaf handicapped judokas, and dynamic stability trainings affect the performance more than static balance trainings.Keywords
Deaf handicapped, judo, balance, training, coordination, performance

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri