Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Bütçe Açıklarının Gelişimi ve Finansman Yöntemleri
(Development and Financing Methods of Turkey Budget Deficits )

Author : Erdal ARSLAN  ; Ali BORA & Ayten GÖRGEL ATLI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 884-898
142    870


Summary

Günümüz ekonomilerinin en önemli sorunlarından biri ülke bütçelerinin vermiş olduğu kamu açıklarıdır. Bütçe açıklarının oluşmasının temel nedeni devletin gelirlerinin, yapmış olduğu harcamaları finanse edemeyecek seviyede olmasıdır. Bütçe açıklarını kendi kaynaklarıyla finanse edemeyen ekonomiler iç ve dış borçlanmaya yönelmekte, bu durumda devletin üzerindeki borç yükünde (faiz artı anapara) artış meydana gelmesine neden olmaktadır. Kamu borçları zamanında ödenemediği durumlarda bu borçların finansmanı için devlet yeniden borçlanma yoluna gitmekte ve bu yol ile mevcut borçlar kapatılırken yerine yeni borçlar geçmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin geride bıraktığımız son on yıl içerisinde kamu borç durumunda meydana gelen değişimler incelenmiştir.Keywords
Bütçe Açıkları, Borçlanma, Kamu Borcu

Abstract

One of the most important problems of today's economies is the public deficits given by the national budgets. The main reason for the budget deficits is that the state's revenues are at a level that cannot finance the expenditures they have made. Economies that cannot finance their budget deficits with their own resources tend to domestic and foreign borrowing. In this case, an increase in the debt burden on the government(interest plus capital) causes an increase. In the event that public debt cannot be paid on time, the state is re-borrowed for financing these debts, and new debts are passed instead of closing current debts. In this study, changes in the state of public debt in the last decade we left behind Turkey's economy has been examined.Keywords
Budget Deficits, Debt, Public Debt

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri