Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarım Politikası ve Türkiye’de 2002 Yılı Sonrası Uygulanan Tarımsal Destekler
(Agricultural Policy and Agricultural Supports After 2002 In Turkey )

Author : Erdal ARSLAN  & Aysun SOLAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 790-804
229    260


Summary

İnsanların yerleşik hayata geçmesinden itibaren tarım da insanlık tarihinin en önemli unsurlarından biri olarak süre gelmiştir. Tarım, dünya nüfusunda yaşanan yüksek artışla insanlık için daha da önemli hale gelmiştir. Tarım sektöründe, teknolojik gelişmelerin de yardımıyla günden güne artan gıda ve gıda hammadde ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik, yeni üretim yöntemleri ve politikaları geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak dünyada geliştirilen tarım politikalarının tarihsel gelişimine, tarım politika ve amaçlarının yanı sıra gelişmiş ülkelerdeki tarım politikaları sürecine de kısaca değinilmiştir. Çalışmanın devamında ise, Türkiye’de uygulanan tarım politikalarına genel bir bakış yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikaları ve bu politikaların amaçları ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Türkiye’de değişen siyasi hükümetle birlikte 2002 yılından sonra tarım sektörüne uygulanan destekler başlıklar halinde incelenmiştir. Çalışmanın devamında ise, 2002 yılı sonrasında Türkiye tarım sektörüne ait bazı tarım istatistik ve verilerine yer verilmiş ve incelenmiştir. Çalışma bu dönemde Türkiye’de üretimi yapılan bazı tarım ürünlerinin genel değerlendirilmesi yapılması ile tamamlanmıştır.Keywords
Tarım, Tarımsal Üretim, Tarım Politikası, Tarımsal Destekleme Politikası, Kırsal Kalkınma.

Abstract

Since the settling of people, agriculture has become one of the most important elements of human history. Agriculture has become even more important for humanity with the high increase in the world population. In the agricultural sector, new production methods and policies have been developed in order to meet the growing food and food raw material needs with the help of technological developments. In the study, the historical development of the agricultural policies developed in the world, agricultural policies and objectives as well as the agricultural policies in developed countries are briefly mentioned. In continuation of the study, it was made an overview of the agricultural policies applied in Turkey. Later agricultural support policies implemented in Turkey and about the objectives of these policies also are included. After changing political government in Turkey it has been analyzed in 2002 with headlines supports applied to the agricultural sector. In continuation of the study, given to Turkey in 2002 after some of the agricultural sector and agricultural statistics and data it was examined. Work was completed during this period by making some general evaluation of the production of agricultural products made in Turkey.Keywords
Agriculture, Agricultural Production, Agricultural Policy, Agricultural Support Policy, Rural Development.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri