Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Haber Toplama ve Yazma Dersinde Öğrencilerin Yaptıkları Haber Yanlışları
(News Writing Mistakes Made By Students In The Information Collection And Reporting Course )

Author : İlkay YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 857-866
139    114


Summary

Haber toplama ve yazma konusu birçok üniversitede geçmişten günümüze dek ders olarak okutulmaktadır. İletişim, medya gibi bölümlerde okuyan her öğrencilerin aldığı bu ders gerektiğinden daha da fazla öneme sahiptir. Gerek ulusal, gerekse yerel basında çıkan haberlerde olsun bolca haber yazma kuralları ihlal edilmektedir. Bunun en temelinde gazetecilik eğitimi almış kişilerin değil de, herkesin bu işe soyunmuş olması gelmektedir. Fakat bir diğer önemli nokta ise gazetecilik eğitimini alan kişilerin bile kurallara uymak yerine, çalıştığı kurumun bir parçası olup, hataları doğruymuş gibi kabullenip, haber yazmaya böyle devam etmeleridir. Bu gibi olumsuzluklarının önüne geçmek, haber toplama ve yazma dersinde öğrencilerin haber yazma kurallarının önemini kavramalarıyla ve bol haber yazma pratiği yapmalarıyla mümkün olacaktır. Bu çalışmada, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Medya ve İletişim Programı’nda okuyan öğrencilerin yaptıkları haber yazma yanlışları incelenmiştir. Çalışma, haber toplama ve yazma dersini 2018 yılında alan öğrencilerle sınırlı tutulmuş, daha önceki yıllarda farklı öğrencilerin yaptıkları hatalar dikkate alınmamıştır. Çalışma bulgularında öğrencilerin en çok dolaylı ve doğrudan anlatımlarda haberi yanlış yazdıkları belirlenmiştir. Bunun yanında tarih, saat, gün ve sayıların yazımında da hatalara sıkça rastlanılmıştır. Öğrencilerin ayrıca noktalama ve imla kurallarına da dikkat etmeden haber yazdıkları görülmüştür. Öğrencilerin haber yazma tekniklerini de tam anlamıyla kavrayamadıkları, ters piramit kuralını uygulamakta zorlandıkları da çalışmanın bulguları arasındadır. Çalışma sonucunda öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanamadıklarına, bunun haber yazımına da etki ettiğine ulaşılmıştır.Keywords
Haber Toplama ve Yazma Dersi, Haber Yanlışları, Medya ve İletişim Programı, Bingöl Üniversitesi

Abstract

The issue of information collection and reporting has been offered as a course at several universities from the past to the present. This course that is provided to all students enrolled in departments such as communications and media have more significance than it is currently believed to have. Rules of news reporting are violated frequently in news articles in both national and local news. The main reason for t his is that not only individuals who receive journalism training but also everyone has been involved in reporting. However, another important point is that even people who have journalism training do not abide by rules, follow the organization they work for, accept mistakes to be the rule and continue report the information they collect this way. Preventing such problems will be possible by comprehension of news reporting rules by students in information collection and reporting courses and practicing news reporting frequently. This study investigated the news wiring mistakes made by students enrolled in the Media and Communication program at the Vocational School of Higher Education on Social Sciences at Bingöl University. The study was restricted to the students who took the information collection and reporting course in 2018, the mistakes made by different students in previous years were not considered. The findings of the study showed that the students made mistakes mostly in direct and indirect expression in news writing. In addition to these, mistakes were also frequently encountered in the expression of dates, hours, days and numbers. The students were also observed to report news without regards to punctuation and spelling rules. The findings of the study indicated that the students were not able to comprehend news writing techniques and had difficulty in applying the inverted pyramid rule. As a result of the study, it was concluded that the students were not able to use the Turkish language, and this was reflected in news writing.Keywords
Information Collection and Reporting Course, News Writing Mistakes, Media and Communication Program, Bingöl University

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri