Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küreselleşme Bağlamında İpek Yolu’nun Orta Asya Ülkelerinin Jeopolitiğine Etkisi
(The Effect Of Silk Road To Geopolitics Of Central Asian Countries In The Context Of Globalization )

Author : Filiz KUTLUAY TUTAR   & Meram TATLI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 691-704
196    223


Summary

Orta Asya, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından 1492 yılına kadar süren çağın büyük siyasî yapılarını meydana getiren ve bu bölgede kurulan imparatorluklarla etkili bir güç olan, günümüzde Ortadoğu, Avrasya ve Avrupa’nın kültürel, dini, etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde etkili olan tarihin önemli merkezlerinden biridir. Bu bölge Avrasyalı toplumların sahip olduğu değerlerle birlikte dünyanın en güçlü siyasi ve kültürel yapılarının ortaya çıktığı alan olmuştur. Kültürlerin zenginleşmesinde ve devletlerarası iletişimin sağlanmasındaki en büyük etkenlerden biri İpek Yolu’dur. İpek Yolu, Orta Asya coğrafyasına jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik açıdan birçok katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, İpek Yolu’nun tarihsel oluşum süreçlerine yer verilmiş ve küreselleşme ile birlikte İpek Yolu’nun Orta Asya ülkelerinin jeopolitiğine etkisi incelenmiştir.Keywords
İpek Yolu, Orta Asya, Küreselleşme

Abstract

Central Asia is one of the important centers of history, which has been an effective force with the empires established in this region, which formed the great political structures of the era which continued until the year 1492 from the collapse of the Roman Empire and which influenced the shaping of the cultural, religious, ethnic and political aspects of the Middle East, Eurasia and Europe. it is one. This region has been the area where the most powerful political and cultural structures of the world emerged with the values of the Eurasian societies. One of the most important factors in the enrichment of cultures and the provision of interstate communication is the Silk Road. The Silk Road has made many contributions to the geography of Central Asia from geopolitical, geoeconomic and geostrategic aspects. In this study, the historical formation processes of the Silk Road were discussed and the impact of the Silk Road on the geopolitics of the Central Asian countries was examined.Keywords
Silk Road, Central Asia, Globalization

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri