Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kişisel Marka Bağlamında Sanatçı Markalarının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Artist Brands In The Context Of Personal Brand )

Author : Şükran Güzin ILICAK AYDINALP    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 669-682
218    156


Summary

“Müziğin filozofu” olarak bildiğimiz, 9. Senfoni’nin bestecisi Beethoven; öğretmeninin besteci olarak onda en küçük bir ümit dahi görmediği, uzun yıllar babasının psikolojik baskısına maruz kalan ve müzisyen olduğu halde “kulakları duymayan” bir engelliydi. Beethoven sesleri duymasa da, Siroz hastalığına yakalansa da müzikten ve üretimden asla vaz geçmeyip o eşsiz melodilerle tüm dünyada ölümsüz bir iz bıraktı ve ona değer atfedildi. Peki onu önemli kılan, diğerlerinden ayıran aslında nedir? Al Rise “sahte bir Picasso’nun değeri nedir?” diye soruyor ve bunun cevabı olarak hiç kimsenin sahte olduğunu düşünmediği orijinal bir Picasso’yla eşdeğer olduğunu belirtiyor. Ona göre bir resmin değeri yaratıcısının isminde yani “markasında” yatıyor. Buradan hareketle kişinin markaya dönüşmesi onun sahip olduğu ürün ya da hizmete ya da kendisine farklı nitelikler kazandırabilmekte ve kişiyi çağlardan çağlara taşıyabilmektedir. Kişisel markalar aslında toplumun kanaat önderleri, fikir liderleri ve kültürel değerleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sanatçı markaları kültürel mirasın da taşıyıcısı olabilme niteliğine sahiptir. Bu çalışmada kişisel markanın ne olduğu, neden hayatımızda önemli olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu ve sanatçı markasının nasıl oluştuğu örnekler üzerinden irdelenecektir. Çalışma kişisel markanın oluş ve dönüşüm sürecini sanatçı markaları ekseninde anlamlandırmaya çalışmak açısından önem kaydetmektedir.Keywords
Kişisel Marka, İmaj, Sanatçı Markası, Marka, Marka Yönetimi

Abstract

Beethoven, composer of the 9th Symphony, known as the philosopher of music was disabled person, who subjected to the psychological pressure of his father for many years and he was not seen as a composer by his teacher. Although he did not hear sounds Beethoven never gave up music and production, and left an eternal mark all over the world with these unique melodies. But what makes it important is what actually makes it different from others? Al Rise what is the value of a fake Picasso? he asks, and the answer is that he is equivalent to an original Picasso, which nobody thinks is fake. According to him, the value of a painting lies in the name of his creator, in other words his brand. From this point of view, turning the person into a brand can bring different qualities to the product or service that it has and can carry the person from the ages to the ages. Personal brands are actually opinion leaders and cultural values of the society. In particular, artist brands have the quality of being a carrier of cultural heritage. In this study, what is the personal brand, why it is important in our lives, which features it has and how the artist brand is formed will be examined through examples. The study tries to evaluate of the formation and transformation process of personal brand within the scope of artist brands.Keywords
Personal Brand, Image, Artist Brand, Brand, Brand Management

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri