Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Medyada #Hashtag Aktivizmi: #ALSIceBucketChallenge Örneği
(#Hashtag Activism On Social Media: #ALSIceBucketChallenge Case )

Author : Bahar URHAN TORUN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 372-380
    


Summary

Modern çağın en aktif ve yaygın sosyal haber ağı haline gelen sosyal medya, insanların dünyadaki gelişmeleri anında öğrenmesini sağlamaktadır. Akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarına indirdikleri uygulamalar sayesinde, internetin bulunduğu her yerde haber almak ya da haber sağlamak mümkün hale gelmiştir. İnteraktif bir araç olarak kullanılan sosyal medya uygulamaları; herhangi bir insanın anında bir muhabire dönüşmesine, insanların olaylara ve durumlara katılımcı olmasına, ilgilerini çeken konularda anında fikir beyan edebilmesine ve çevrimiçi olan insanlarla anında fikir alış verişi yapabilmesine ve hatta aktif bir biçimde örgütlenmesine imkân sağlamaktadır. İnsanların kendileri ile aynı fikre, hisse ya da benzer tecrübelere sahip insanlarla önce sanal, sonrasında ise reel olarak bir araya gelebilmesi sayesinde son yıllarda bir takım toplumsal hatta küresel hareketler ve sonucunda maddi ya da manevi değişimlerin gerçekleştiği görülmektedir. İnsanlar bir topluluğa ait olmak istemekte, hatta bunun için hiç tanımadığı insanlara maddi yardım yapabilmekte yani para harcayabilmektedir. Mevcut çalışmanın konusunu “Hashtag Aktivizmi” kavramının oluşturmaktadır. Son yıllarda kendiliğinden ortaya çıkmış olan bu kavramın bir olay üzerinden incelenmesi konunun detaylandırılması açısından önemlidir. Bu çalışmada hashtag aktivizmi, sosyal bir kolektif sese dönüşen ve küresel bir etkiye neden olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli sunan bir tür dijital aktivizm olarak #ALSIceBucketChallenge vakası aracılığıyla incelenmektedir. Çalışmanın, bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Keywords
Sosyal medya, Dijital aktivizm, Hashtag aktivizmi, #ALSIceBucketChallenge hareketi

Abstract

As becoming the most active and widespread news netstudy in the modern age social media provides people with instantly learn the news about the world. Thanks to social media, applications that smartphone users download to their device, it is now possible to receive or provide news wherever the internet is. Interactive nature of social media allows any person to instantly transform into a reporter, enable people to participate in events and situations, express ideas about on-the-spot issues, exchange ideas with online people, and even organize actively and instantly. It is seen that in recent years, a number of social and even global moral and material changes have been realized through the fact that people can come together first in virtual and later in real terms with people who have the same idea, sense or similar experience as themselves. People want to belong to a community, and even do financial aid or simply spend Money to people they do not know. "Hashtag Activism" concept that has emerged spontaneously in recent years is being needed to study by a case. In this study hashtag activism is being studied with #ALSIceBucketChallenge case which has become a social collective voice and offer helping hand to the needy as a kind of digital activism that has caused some global effect. The study can contribute to the studies to be done in this area.Keywords
Social media, Digital activism, Hashtag activism, #ALSIceBucketChallenge movement

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri