Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pricing Strategies In Mobile Telecommunications Markets
(Mobil Telekomünikasyon Piyasalarında Fiyatlandırma Stratejileri )

Author : Mikail KAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 360-371
    


Summary

Bu çalışmanın amacı temel fiyatlandırma süreçlerini inceleyerek mobil telekomünikasyon piyasalarının kendine has karakteristiğinin dikkate alarak temel fiyatlandırma yöntemlerine dayalı geliştirilen yeni ve yenilikçi fiyatlandırma stratejilerini tartışmaktır. Çalışma mobil telekomünikasyon piyasalarında kullanılan fiyatlandırma süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına çalışmakta ve herhangi bir hipotez veya teoriyi test etmemektedir. Bu bağlamda öncelikle fiyatlandırmanın hedefleri kar, satış ve durum odaklı hedefler olarak üç kategoride incelenmiş ve fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler iç faktörler ve dış faktörler olarak tartışılmıştır. Ardından fiyatlandırılma yöntemleri maliyet bazlı, talep bazlı ve rekabet bazlı olmak üzere üç temel yöntem olarak ele alınmıştır. Mobil telekomünikasyon piyasalarında fiyatlandırma süreçlerinin belirleyici faktörlerinden olan abonelik türleri ve faturalandırma yöntemleri incelenmiştir. Bu bağlamda ön ödemeli ve faturalı aboneliklerin avantaj ve dezavantajları ortaya konmuş ve arayan öder ve aranan öder faturalandırma yöntemleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Son olarak mobil telekomünikasyon piyasalarında en çok karşılaşılan fiyatlama stratejileri olarak iki kısımlı fiyatlandırma, sabit fiyatlandırma, indirimli fiyatlandırma, paket fiyatlandırma, kaymağı alma fiyatlandırma, penetrasyon fiyatlandırma ve işbirlikçi fiyatlandırma stratejileri Türkiye Mobil Telekomünikasyon Piyasası’nda karşılaşılan örneklerle tartışılmıştır.Keywords
Mobil Telekomünikasyon Piyasaları, Fiyatlandırma Stratejileri, Arayan Öder Yöntemi, Aranan Öder Yöntemi

Abstract

The aim of this study is to discuss new and innovative pricing strategies based on basic pricing methods by examining basic pricing processes and taking into account the specific characteristics of mobile telecommunications markets. The study attempts to better understand the pricing processes used in mobile telecommunications markets and does not test any hypothesis or theory. In this context, the objectives of pricing are examined in three categories as profit, sales and status-oriented objectives and the factors affecting the pricing decisions are discussed as internal factors and external factors. Then, pricing methods are considered as three basic methods: cost-based, demand-based and competition-based. Subscription types and invoicing methods are examined which are two of the determining factors of the pricing processes. In this context, the advantages and disadvantages of prepaid and postpaid subscriptions are established and two invoicing methods; calling party pays and receiving party pays are analyzed comparatively. Finally, as the most common pricing strategies in mobile telecommunications markets which are two-part pricing, flat rate pricing, discount pricing, bundling pricing, skim pricing, penetration pricing and cooperative pricing strategies are discussed with examples encountered in mobile telecommunications market of Turkey.Keywords
Mobile Telecommunications Markets, Pricing Strategies, Calling Party Pays, Receiving Party Pays

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri