Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Filo Yöneticilerinin Sıkıntılarının Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi
(Investigation Of The Problems Of Fleet Managers With Focus Group Interview )

Author : Rasim UZUNOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 390-395
243    159


Summary

Filo yönetimi lojistik faaliyetlerin önemli bileşenidir. Lojistik şirketlerinde bulunan araç ve ekipmanın sistem içerisinde yürütülmesini sağlar. Filo yönetimi uzman personel tarafından yapıldıkça etkin hizmet vermektedir. İşletmeler, rekabetçi piyasa şartlarında düşük maliyetli filo yönetimini tercih ederler. Ayrıca işletmeler, sermayesini etkin kullanmasının yanı sıra tasarruf etmekte ve muhasebe kayıtlarında kolaylık yaşamaktadırlar. Araştırma kapsamında yurt içi karayolu taşımacılığının sevk ve idaresini sağlayan filo yöneticileriyle odak grup görüşmesi yapılarak sıkıntıları üzerinde durulmuştur. Filo yönetiminin işletmelere sağladığı faydalar, filo yönetiminin sıkıntıları ve bu sıkıntılara çözüm önerileri incelenmiştir.Keywords
Filo Yönetimi, Filo Yöneticisi, Odak Grup Görüşmesi.

Abstract

Fleet management is an important component of logistics activities. It provides the execution of vehicles and equipment in logistics system. Fleet management provides efficient service when it is done by expert personnel. Enterprises prefer low-cost fleet management in competitive market conditions. In addition to the efficient use of their capital, enterprises also save money and have the convenience of accounting records. In the scope of the research, focus group interviews were conducted with fleet managers who provided the transportation and management of domestic road transport. The benefits of fleet management to the enterprises, the problems of fleet management and solutions to these problems have been examined.Keywords
Fleet Management, Fleet Manager, Focus Group Interview.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri