Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Döviz Kuru Ve Avrupa Brent Petrol Spot Fob Fiyatı İlişkisi
(Relationship Between Exchange Rate In Turkey And Europe Brent Petrol Spot Fob Price )

Author : Erdal ARSLAN  & Tuğçe ÇETİNER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 336-348
345    221


Summary

Enerji günlük hayatın devamlılığı açısından vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Petrol, doğalgaz, güneş, su, gibi pek çok seçenek arasından dünyada en çok tüketilen enerji kaynağı petroldür. Uluslararası piyasalarda rezerv para biriminin dolar olması ve petrol fiyatlarının bu para birimi üzerinden hesaplanması karşılıklı bir etkileşim oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, döviz kuru ve petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Avrupa Brent Petrol Spot FOB Fiyatı ve döviz kuru için aylık veriler kullanılarak (01. 2005 - 10. 2018) zaman serisi analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları, petrol fiyatları serisi ile döviz kuru serisinin etkileşim içinde olduğunu göstermiştir.Keywords
Döviz Kuru, Petrol, Petrol Fiyatları, Uluslararası Para Sistemleri

Abstract

Energy is an indispensable element for the continuity of daily life. Oil, natural gas, sun, water, among many options, the world's most consumed energy source is oil. The fact that the reserve currency is dollar in international markets and the oil prices are calculated in this currency constitutes a mutual interaction. The aim of this study is to examine the relationship between exchange rate and oil prices. For this purpose, time series analysis was performed by using monthly data for European Brent Oil Spot FOB Price and exchange rate (01. 2005 - 10. 2018). Research findings showed that the series of oil prices and exchange rate series were in interaction.Keywords
exchange rate, oil, oil prices, international money systems

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri