Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Marka Değerleme ve Ölçüm Modelleri
(Brand Valuation And Measurement Models )

Author : Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU   & Menekşe KILIÇARSLAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 323-335
    


Summary

Marka değeri kavramı 1980’li yıllarda şirket ele geçirme ve birleşmeleriyle birlikte önem kazanarak, şirketlerin ilk olarak finans bölümlerine konu olmuştur. Marka değerinin öneminin artmasıyla birlikte birçok kurum ve kişiler bu değerlemenin nasıl yapılacağı sorusuna cevap aramaya çalışmışlardır. Bu çalışma da literatürde yer alan marka değerleme yöntemlerinin incelenmesine yönelik tarama çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada önce marka değeri kavramı irdelenmiş ardından marka değerleme yöntemleri, finansal yöntemler, tüketici davranışına dayalı yöntemler, karma yöntemler olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır. Bu bağlamda kavramsal çerçevede Finansal Yöntemler başlığının altında Maliyet Esaslı, Piyasa Esaslı, Sermaye Esaslı ve Gelir Esaslı Marka Değerleme alt başlıklarına yer verilmiştir. Tüketici Davranışına Dayanan Yöntemler başlığı altında, McKinsey Marka Değerleme Sistemi, Brand Asset Valuator, BrandDynamicsTM Modeli ve EquiTrend Modeli alt başlıkları incelenmiştir. Karma Yöntemler başlığının altında ise Interbrand Yöntemi, The Nielsen Company Marka Bilançosu Yöntemi, Brand Finance Yöntemi, BBDO Yöntemi ve Brand Rating Yöntemine yer verilmiştir. Şirketlerin ilk olarak kendi marka değerlerini ölçmek istemesiyle başlayan süreç finansal olarak marka değerleme yöntemlerinin gelişmesini sağlamışlardır. Bu modellere ek olarak çeşitli şirketler tarafından hem müşterilerin davranış ve algılarını hem de finansal tablo verilerini kullanan karma modeller geliştirilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Marka Değeri Ölçüm Modelleri.

Abstract

In the 1980s, the concept of brand value gained importance along with mergers and acquisitions. With the increasing importance of brand value, many institutions and individuals have tried to find answers to the question of how to make this appraisal. In this study, a screening study was conducted to examine the brand valuation methods in the literature. In this context, firstly the concept of brand value is examined and then brand valuation methods, financial methods, methods based on consumer behavior, mixed methods are discussed under three headings. In this context, under the heading of Financial Methods in the conceptual framework, sub-headings of Cost-Based, Market-Based, Capital-Based and Income-Based Brand Valuation are included. Under the title of Consumer Behavior Based Methods, McKinsey Brand Valuation System, Brand Asset Valuator, BrandDynamics Model and EquiTrend Model subheadings are examined. The Interbrand Method, The Nielsen Company Brand Balance Sheet, Brand Finance Method, BBDO Method and Brand Rating Method are included in the Mixed Methods heading. The process, which started with the companies wanting to measure their own brand values first, provided the development of brand valuation methods financially. In addition to these models, mixed models have been developed by various companies that use both customer behavior and perceptions and financial table dataKeywords
Brand Value, Brand Value Measurement Models.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri