Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranı İle Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişkinin Boyutu
(Relationship Between Labor Force Participation Rate and Educational Level in Turkey Size of )

Author : Rıdvan KARACAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 238-245
31    25


Summary

Değişen dünya koşullarında bir yandan nüfusun artması, diğer yandan iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler ve iş kolları ortaya çıkmıştır. Daha çok vasıf gerektiren bu işler, işverenlerin işgücü tercihlerinde de kendini göstermiştir. Rakiplerine karşı rekabet edilmek için verimliliği artırmanın ön koşul olduğu bilincinde hareket eden işverenler, işgücü talep ederken eğitimli (diplomalı) bireyleri tercih eder duruma gelmiştir. Araştırmanın amacı gelişen teknoloji ile birlikte, işverenlerin işgücü talebinde eğitimin oynadığı rolü ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye’de 2014-2017 yılları arasındaki on iki aylık veriler kullanılarak eğitim seviyesi le işgücüne katılım arasındaki ilişkinin ampirik analizi yapılmıştır. Ampirik analizler ‘PASW for Windows version 18’ ile yapılmıştır. Araştırma sonucu, elde edilen bulgulara göre; eğitim düzeyine göre iş gücüne katılım oranı ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.Keywords
Türkiye, Eğitim, İstihdam, Teknoloji, PASW for Windows 18

Abstract

In the changing world conditions, new occupations and business lines have emerged with the increase of population and the development of communication and technology on the other hand. These jobs, which require more skills, have also manifested themselves in employers' labor force preferences. Employers who are aware of the fact that it is a prerequisite to increase productivity in order to compete against competitors, have come to the preference of trained (diplomaed) individuals when demanding labor. The aim of the research is to reveal the role of education in employer demand in labor force with developing technology. In this context, an empirical analysis of the relationship between participation at the educational level and labor force is made by using twelve months of data between the years of 2014-2017 in Turkey. Empirical analyzes were performed with ‘PASW for Windows version 18’ According to the findings, there was a significant difference between the average level of participation in the workforce and the level of education.Keywords
Turkey, Education, Employment, Technology, PASW for Windows-18

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri