Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültür ve Eğitim Açısından Animasyonlar
(Animations In Culture And Education )

Author : Mualla MURAT  & Gizem GÜLKANAT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 164-184
295    242


Summary

Özet Bu araştırmada, 2017 yılında vizyona giren (7) animasyonlarda öne çıkan eğitimsel işlevler Mesaj-Index ile saptanmıştır. Etik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve öteki iletiler olmak üzere başlıklara ayrılmıştır. Bu çalışmada, incelenen filmler aile-toplum-birey açısından ele alınmıştır. Hedef kitlesi 6-12 yaş grubu olan animasyonlar görünürde zevk ve eğlence amacıyla izlenirken, verdiği mesajlarda eğitim açısından pek çok işlevi bulunmaktadır. Yeni neslin kültür ve ahlak anlayışını da temellendiren animasyonların; bilişsel, duyuşsal ve dilsel açıdan yeterince incelenmediği görülmektedir. Kültür öğeleri, toplumun inanç ve ahlak nizamını dikkate alarak kültür yapısı içindeki yerini alır. Kitle iletişim araçlarının toplum algısına etkisi inkâr edilemez. Bu gerçek üzerinden Kitle İletişim Araçlarının verileri Eğitim Fakülteleri’nde çeşitli metot ve tekniklerle incelenmesi gerekir. Öğretmen Adaylarının yetiştirecekleri nesille ortak paydası bulunmalıdır. Masal, fabl ve hikâye türlerinin etkisi görülen bu animasyonlar çocuğun kişilik gelişimi açısından artı ve eksileri tespit etmemize yardımcı materyallerdir. Bu materyallerin çalışılmasında edebi türlerin analiz metotlarında yararlanılabilir. Bu çalışmada masal türünün analizinde kullanılan metotlardan faydalanılmıştır.Keywords
kültür, medeniyet, eğitim, animasyon

Abstract

Summary In this study, the educational functions that emerged in 2017 (7) animation were determined with the Message-Index. Ethical, psychological, sociological, economic and other messages are divided into headings. In this study, the films reviewed were discussed in terms of family-society-individual. Animations with target groups of 6-12 age group are observed for entertainment and fun while they have many functions in terms of education. Animation of the new generation based on culture and morality understanding; cognitive, affective and linguistic aspects are not adequately examined. The cultural elements take their place in the cultural structure by taking into consideration the belief and morality of society. The effect of mass media on public perception cannot be denied. From this point of view, the data of Mass Media should be examined in various faculties of Education by various methods and techniques. Prospective teachers should have a common denominator to the generations they will grow. These animations, which are influenced by fairy tale, fable and storytelling, are materials that help us to identify the pros and cons of the child's personality development. These materials can be used in the analysis methods of literary genres. In this study, the methods used in the analysis of fairy tales have been used.Keywords
culture, civilization, education, animation

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri